Coś nie tak ze stacją dysków


(Anutka) #1

nie wiem co się dzieje z moją stacją dysków :? sama się otwiera i sama zamyka,chociaż jej wcale nie używam:/ zrobiłam skanowanie,antywirus wykrył tylko jednego wirusa,więc go usunęłam,ale dalej jest to samo:/ kolega mi mówił,że może ktoś "kieruje" moim komputerem.być może mam jakiegoś szpiega czy inne świństwo,tylko,że antywirus powinien go wykryż,a nie wykrył:confused: ja jestem kompletnie zielona co do tych spraw:-D jeśli ktoś się na tym zna to proszę o radę :smiley: i z góry thx :slight_smile:


(Mayster X) #2

na początek wklej loga :

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Anutka) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:36:48, on 2006-06-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\aspi276.exe

C:\PROGRA~1\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\PROGRA~1\F-SECU~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

c:\progra~1\mozill~1\firefox.exe

C:\Tlen_pliki\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: localhost 127.0.0.1

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [netfilt4] C:\WINDOWS\System32\netfilt4.exe

O4 - HKLM\..\Run: [a309e3c6.exe] C:\WINDOWS\System32\a309e3c6.exe

O4 - HKLM\..\Run: [rock] rock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\RunServices: [netfilt4] C:\WINDOWS\System32\netfilt4.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Startup: .protected

O4 - Global Startup: .protected

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: F-Secure Anti-Virus 2006.lnk = C:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Zablokuj to okienko - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Osłona programu IE - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Osłona programu IE... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1136533922065

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4957EFAC-1662-4E33-B1D3-AE57C72BC6EA}: NameServer = 85.255.115.34,85.255.112.112

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C2DF0B73-F368-453D-ACD2-C76028B38C80}: NameServer = 85.255.115.34,85.255.112.112

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4957EFAC-1662-4E33-B1D3-AE57C72BC6EA}: NameServer = 85.255.115.34,85.255.112.112

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{4957EFAC-1662-4E33-B1D3-AE57C72BC6EA}: NameServer = 85.255.115.34,85.255.112.112

O20 - Winlogon Notify: 2006reg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\2006.dll

O20 - Winlogon Notify: 2014reg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\2014.dll

O20 - Winlogon Notify: 20242402reg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\20242402.dll

O20 - Winlogon Notify: artm_newreg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\artm_new.dll

O23 - Service: Microsoft ASPI Manager (aspi113210) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\aspi276.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus 2006 (BackWeb Plug-in - 4476822) - F-Secure Internet Security 2005 - C:\PROGRA~1\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

(Kuz5) #4

Pliki i foldery na czerwono usuń ręcznie z dysku a wpisy w HijackThis (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Hmmm ciachnij to:

To są Ukraińskie DNSy, więc je usuń (jeżeli stracisz neta to je przywróć)

Daj loga z HaxFix


(Bbieniol) #5

Przed usunięciem tego wpisu wejdź:

Start --> Uruchom --> cmd i wpisz:

sc stop aspi113210

sc delete aspi113210


(Danielm86) #6

a po pierwsze odłącz wtyk od internetu a później co w/w. I nie otwieraj plików udostępnionych w sieci (jeśli w niej jesteś)