Coś się dzieje z moim kompem


(system) #1

cześć mam taki problem

normalnie włanczam kompa robie coś zwykłe żeczy a tu nagle

taka jakby załamka systemu nie moge pisać bo jakieś błędy wyskakują

gdy na stronie internetowej klikam w to sie strona wyłancza i różne dziwne rzeczy się dzieją

nie moge przenieść ikony bo zamiast przenosić się to ona się kopiuje

co mam zorbić ??


(Mail) #2

lol_pop na początek:

 1. Daj logi z HiJackThis, SilentRunners oraz ComboFix.

 2. Przeskanuj system na http://www.ewido.net/en/onlinescan/ i daj raport na forum

8)


(system) #3

HJ :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:15:26, on 2007-09-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\gry\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\LAVASOFT\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D643C081-FED7-417C-8972-5BD9AFC80A5A}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe (file missing)

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

Silent Runners :

"Silent Runners.vbs", revision 52, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe" [null data]

"AWMON" = ""C:\PROGRA~1\LAVASOFT\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"" [file not found]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [file not found]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"AudioDeck" = "C:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1" ["VIA Technologies, Inc."]

"Smapp" = "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C}\(Default) = "Skype add-on (mastermind)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Skype add-on (mastermind)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll" ["Skype Technologies S.A."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}" = "Microsoft Office Binder Unbind"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Binder Unbind"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\UNBIND.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{709C6E11-538F-4759-86AC-6ACB302AA0DE}" = "Desktop Manager"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Manager"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\msvdm.dll" [null data]

"{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}" = "CMenuExtender"

 -> {HKLM...CLSID} = "CMenuExtender"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\iColorFolder\CMExt.dll" ["Revenger inc."]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

CMenuExtender\(Default) = "{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CMenuExtender"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\iColorFolder\CMExt.dll" ["Revenger inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Desktop Background.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Desktop Background.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "Administrator" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Autostart

"TransBar" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe /s" ["AKSoftware"]

"Y'z Shadow" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe" ["Y'z@Home"]

"RocketDock" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe" [null data]

"UberIcon" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe" [null data]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}\(Default) = "ToolBand Class"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}"


{77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07}\

"ButtonText" = "Skype"

"CLSIDExtension" = "{77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Skype add-on (button)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll" ["Skype Technologies S.A."]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

<> "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]

<> "{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = "*g" (unwritable string)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

France Telecom Routing Table Service, FTRTSVC, "C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe" ["France Telecom"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

PnkBstrA, PnkBstrA, "C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe" [null data]

SoundMAX Agent Service, SoundMAX Agent Service (default), "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe" ["Analog Devices, Inc."]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]---------- (launch time: 2007-09-10 08:29:27)

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 68 seconds.

---------- (total run time: 155 seconds)

Nie moge nigdzie znaleźć ComboFix (skąd ściągnąć) ???

zaraz to zrobie


(Soinariz) #4

ComboFix:

Download

Download


(Monczkin) #5

Załamkę to ja mam, jak widzę takie tytuły. Popraw to.


(system) #6

pisze 69 insfections founds:

__________________________________________________

ewido anti-spyware online scanner

	http://www.ewido.net

__________________________________________________Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@tradedoubler[1].txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adbrite

Path: C:\Documents and Settings\Michał\Cookies\michał@ads.adbrite[1].txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Adbrite

Path: C:\Documents and Settings\Michał\Cookies\michał@adbrite[2].txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: C:\Documents and Settings\Michał\Cookies\michał@tradedoubler[2].txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Paypal

Path: :mozilla.36:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.47:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.48:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.49:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.50:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.51:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Yieldmanager

Path: :mozilla.52:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Netflame

Path: :mozilla.56:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.77:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.78:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Tradedoubler

Path: :mozilla.79:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Doubleclick

Path: :mozilla.137:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.149:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.150:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.151:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.152:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.153:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Questionmarket

Path: :mozilla.176:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Questionmarket

Path: :mozilla.177:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Revenue

Path: :mozilla.186:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Casalemedia

Path: :mozilla.199:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Casalemedia

Path: :mozilla.200:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Casalemedia

Path: :mozilla.201:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Casalemedia

Path: :mozilla.202:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Casalemedia

Path: :mozilla.203:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Fastclick

Path: :mozilla.214:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Fastclick

Path: :mozilla.215:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Zedo

Path: :mozilla.238:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Zedo

Path: :mozilla.239:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Zedo

Path: :mozilla.240:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.241:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.242:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.243:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.244:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.245:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.246:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Mediaplex

Path: :mozilla.247:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.248:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.249:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Tribalfusion

Path: :mozilla.265:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Pointroll

Path: :mozilla.276:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Pointroll

Path: :mozilla.277:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Pointroll

Path: :mozilla.278:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Pointroll

Path: :mozilla.279:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Pointroll

Path: :mozilla.280:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Pointroll

Path: :mozilla.281:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Pointroll

Path: :mozilla.282:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.283:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.287:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Information

Path: :mozilla.290:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Valueclick

Path: :mozilla.322:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Imrworldwide

Path: :mozilla.327:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Imrworldwide

Path: :mozilla.328:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.330:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Advertising

Path: :mozilla.331:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Advertising

Path: :mozilla.332:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Connextra

Path: :mozilla.354:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Googleadservices

Path: :mozilla.370:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Skype

Path: :mozilla.378:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Skype

Path: :mozilla.379:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Skype

Path: :mozilla.380:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Skype

Path: :mozilla.381:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Googleadservices

Path: :mozilla.382:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.2o7

Path: :mozilla.391:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium


Name: TrackingCookie.Navrcholu

Path: :mozilla.412:C:\Program Files\neostrada tp\Config\joanna.helin@neostrada.pl\Firefox\cookies.txt

Risk: Medium

ComboFix:

ComboFix 07-09-10.6 - "Administrator" 2007-09-10 16:23:51.1 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86