Could not update ICEauthority- Mint


(sugar!!!) #1

Could not update ICEauthority file /home/nazwaurzytkownika/ICEauthority. Ostatnie co zrobiłam to w Mint ściągnęlam nowe jądro 4.15 i zainstalowałam fail2ban ( mogłam coś pokręcić z konfiguracją). Nie mogę się w każdym razie zalogować, pozostałe jądra usunięte bo nie mam miejsca na dysku. Co zrobić?


(pocolog) #2

Przełącz się na terminal (ctrl+alt+f2) zaloguj i przejmij ten plik (chown sugar:sugar .ICEauthority), albo go usuń (rm .ICEauthority) i sprawdź czy wystarczy.


(Domker) #3

Usuwać to bym nie usuwał, ale zrobić kopię jest dobrze.
Zmień właściciela pliku na swojego użytkownika/grupę jak podał @pocolog
, a następnie ustaw mu uprawnienia:
sudo chmod 0644 .ICEauthority
… i restart.


(sugar!!!) #4

Jest duży problem z zalogowaniem . W końcu zmieniłam hasło i raz udało mi się zalogować i tak:
chown suer:user .ICEauthority chown: nie ma dostępu do ‘.ICEauthority’: nie ma takiego pliku ani katatlogu
zrobiłam /home/user sudo chown user:user
sudo chmod 700 /home/user
sudo chmod 600 /home/user/ .ICEauthority chmod: nie ma dostępu do ’ .ICEauthority’: nie ma takigo pliku ani katalogu
nie wiem czy tam jest spacja przed .ICEauthority czy nie ma?
Najgorzej że udało mi się zalogować RAZ. TO SAMO HASŁO drugi raz nie działa i pisze mi ŻE BŁĘDNY LOGIN po wpisaniu hasła.


(Domker) #5

Podaj wynik :
ls -lha .ICEauthority


(marcin82) #6

Pokaż jeszcze:

df -BM


(pocolog) #7

Tego nie znałem :stuck_out_tongue: Nie lepiej df -h? :wink:


(marcin82) #8

Nie :stuck_out_tongue_winking_eye:


(saturno) #9

Spacji tam nie ma.
A przy okazji w miejsce user masz wpisać nazwę swojego użytkownika.


(sugar!!!) #10


(sugar!!!) #11

jeszcze pokazuje się fopen: Permission denied No directory, logging in with Home=/
po zalogowaniu do konsoli