Counter-Strike uruchamiany przez wine zawiesza się


(D@widoS) #1

Witam.

Zainstalowałem CS,dzięki pomocy usera matiit udało mi się uruchomić tą grę chociaż dalej nie mam napisów w menu głównym(dodałem czcionki ale dalej lipa),ale "po słuchu" udaje mi się załączyć :stuck_out_tongue: .mam CS 1.6 i z nim mam zBoty,lecz gdy gra już się załadowała wyskakuje opis mapy to gra się zawiesza i nic nie da się zrobić,po instalacji patcha 1.9 gra działa ale pod tym patchem nie działają boty :frowning: .

Czy da się coś zrobić aby cs 1.6 działał ??

PS

Może w tym znajdziecie przyczynę :-k

dawid@dawid-desktop:~/.wine/drive_c/Program Files/Valve$ wine hl.exe -nomaster -game cstrike

fixme:d3d:IWineD3DDeviceImpl_GetAvailableTextureMem (0x17b7b0) : stub, simulating 64MB for now, returning 64MB left

fixme:ddraw:IDirectDrawImpl_SetCooperativeLevel (0x17a838)->((nil),00000008)

fixme:ddraw:IDirectDrawImpl_SetCooperativeLevel (0x17a838)->((nil),00000013)

fixme:ddraw:IDirectDrawImpl_SetCooperativeLevel (0x17a838)->((nil),00000008)

fixme:d3d:IWineD3DStateBlockImpl_Release Releasing primary stateblock

fixme:xrandr:X11DRV_XRandR_SetCurrentMode Cannot change screen BPP from 32 to 16

fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x1926f0)->(1 00000002 0x373d680)

fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x1926f0)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x1926f0)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x1926f0)->(ffffffff)

err:wave:DSDB_MapBuffer Could not map sound device for direct access (Input/output error)

err:wave:DSDB_MapBuffer Please run winecfg, open "Audio" page and set

"Hardware Acceleration" to "Emulation".

err:dscapture:widDsCreate DirectSoundCapture flag not set

This sound card's driver does not support direct access

The (slower) DirectSound HEL mode will be used instead.

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x1926f0)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_UIDeactivate (0x1926f0)

fixme:shdocvw:OleObject_Close (0x1926f0)->(1)

fixme:ddraw:IDirectDrawImpl_SetCooperativeLevel (0x1926f0)->((nil),00000008)

fixme:ddraw:IDirectDrawImpl_SetCooperativeLevel (0x1926f0)->((nil),00000008)

fixme:d3d:IWineD3DStateBlockImpl_Release Releasing primary stateblock

fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x38332c0)->(1 00000002 0x655d640)

fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x38332c0)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x38332c0)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x38332c0)->(ffffffff)

err:wave:DSDB_MapBuffer Could not map sound device for direct access (Input/output error)

err:wave:DSDB_MapBuffer Please run winecfg, open "Audio" page and set

"Hardware Acceleration" to "Emulation".

err:dscapture:widDsCreate DirectSoundCapture flag not set

This sound card's driver does not support direct access

The (slower) DirectSound HEL mode will be used instead.

fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x38feb28)->(1 00000002 0x6560950)

fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x38feb28)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x38feb28)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x38feb28)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x38ff688)->(1 00000002 0x656cbd0)

fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x38ff688)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x38ff688)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x38ff688)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x38feb28)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_UIDeactivate (0x38feb28)

fixme:shdocvw:OleObject_Close (0x38feb28)->(1)

err:dscapture:widDsCreate DirectSoundCapture flag not set

This sound card's driver does not support direct access

The (slower) DirectSound HEL mode will be used instead.

err:ole:CoGetClassObject apartment not initialised

err:ole:CoGetClassObject class {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} not registered

err:ole:CoGetClassObject no class object {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} could be created for context 0x1

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_QueryStatus (0x3833354)->((null) 1 0x33f4ac (nil))

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x3833354)->((null) 25 2 0x33f4c0 (nil))

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x3833354)->((null) 26 2 0x33f4c0 (nil))

fixme:mshtml:on_change_dlcontrol unsupported dlcontrol 000000f0

fixme:shdocvw:ClientSite_GetContainer (0x3833354)->(0x33f4fc)

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x3833354)->({000214d1-0000-0000-c000-000000000046} 37 0 0x33f5c8 (nil))

fixme:shdocvw:HttpNegotiate_BeginningTransaction (0x392ab08)->(L"" L"" 0 0x33f5dc)

fixme:shdocvw:BindStatusCallback_GetBindInfo (0x392ab08)->(0x33f5e0 0x33f5f0)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x38ff688)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_UIDeactivate (0x38ff688)

fixme:shdocvw:OleObject_Close (0x38ff688)->(1)

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x3833354)->((null) 29 2 0x33f56c (nil))

fixme:shdocvw:DocHostUIHandler_GetDropTarget (0x3833354)

fixme:shdocvw:ClientSite_GetContainer (0x3833354)->(0x33f458)

fixme:shdocvw:InPlaceFrame_SetStatusText (0x3833354)->(0xb7ea6229)

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x3833354)->((null) 25 2 0x33f394 (nil))

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x3833354)->((null) 26 2 0x33f394 (nil))

fixme:mshtml:HTMLBodyElement_put_scroll (0x392a900)->(L"no")

fixme:mshtml:HTMLTextContainer_get_scrollWidth (0x392a904)->(0x655d918)

fixme:mshtml:HTMLTextContainer_get_scrollHeight (0x392a904)->(0x655d91c)

err:ole:CoGetClassObject class {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} not registered

err:ole:CoGetClassObject no class object {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} could be created for context 0x1

err:ole:RegisterDragDrop invalid hwnd (nil)

err:ole:RegisterDragDrop invalid hwnd (nil)

err:mshtml:nsIOService_NewURI Could not get nsIWineURI: 80004002

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x38332c0)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_UIDeactivate (0x38332c0)

fixme:shdocvw:OleObject_Close (0x38332c0)->(1)

fixme:mshtml:HlinkTarget_SetBrowseContext (0x392b4b8)->((nil))

dawid@dawid-desktop:~/.wine/drive_c/Program Files/Valve$ wine hl.exe -nomaster -game cstrike

fixme:d3d:IWineD3DDeviceImpl_GetAvailableTextureMem (0x17b248) : stub, simulating 64MB for now, returning 64MB left

fixme:ddraw:IDirectDrawImpl_SetCooperativeLevel (0x17a2d0)->((nil),00000008)

fixme:ddraw:IDirectDrawImpl_SetCooperativeLevel (0x17a2d0)->((nil),00000008)

fixme:d3d:IWineD3DStateBlockImpl_Release Releasing primary stateblock

fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x5d2e988)->(1 00000002 0x693f20)

fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x5d2e988)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x5d2e988)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x5d2e988)->(ffffffff)

err:wave:DSDB_MapBuffer Could not map sound device for direct access (Input/output error)

err:wave:DSDB_MapBuffer Please run winecfg, open "Audio" page and set

"Hardware Acceleration" to "Emulation".

err:dscapture:widDsCreate DirectSoundCapture flag not set

This sound card's driver does not support direct access

The (slower) DirectSound HEL mode will be used instead.

fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x6358978)->(1 00000002 0xe9c868)

fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x6358978)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x6358978)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x6358978)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x2167a8)->(1 00000002 0x1035ce8)

fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x2167a8)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x2167a8)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x2167a8)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x6358978)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_UIDeactivate (0x6358978)

fixme:shdocvw:OleObject_Close (0x6358978)->(1)

err:dscapture:widDsCreate DirectSoundCapture flag not set

This sound card's driver does not support direct access

The (slower) DirectSound HEL mode will be used instead.

err:ole:CoGetClassObject class {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} not registered

err:ole:CoGetClassObject no class object {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} could be created for context 0x1

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_QueryStatus (0x5d2ea1c)->((null) 1 0x33f4ac (nil))

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x5d2ea1c)->((null) 25 2 0x33f4c0 (nil))

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x5d2ea1c)->((null) 26 2 0x33f4c0 (nil))

fixme:mshtml:on_change_dlcontrol unsupported dlcontrol 000000f0

fixme:shdocvw:ClientSite_GetContainer (0x5d2ea1c)->(0x33f4fc)

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x5d2ea1c)->({000214d1-0000-0000-c000-000000000046} 37 0 0x33f5c8 (nil))

fixme:shdocvw:HttpNegotiate_BeginningTransaction (0x63568f0)->(L"" L"" 0 0x33f5dc)

fixme:shdocvw:BindStatusCallback_GetBindInfo (0x63568f0)->(0x33f5e0 0x33f5f0)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x2167a8)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_UIDeactivate (0x2167a8)

fixme:shdocvw:OleObject_Close (0x2167a8)->(1)

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x5d2ea1c)->((null) 29 2 0x33f56c (nil))

fixme:shdocvw:DocHostUIHandler_GetDropTarget (0x5d2ea1c)

fixme:shdocvw:ClientSite_GetContainer (0x5d2ea1c)->(0x33f458)

fixme:shdocvw:InPlaceFrame_SetStatusText (0x5d2ea1c)->(0xb7ed6229)

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x5d2ea1c)->((null) 25 2 0x33f394 (nil))

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x5d2ea1c)->((null) 26 2 0x33f394 (nil))

fixme:mshtml:HTMLBodyElement_put_scroll (0x6356910)->(L"no")

fixme:mshtml:HTMLTextContainer_get_scrollWidth (0x6356914)->(0x693d88)

fixme:mshtml:HTMLTextContainer_get_scrollHeight (0x6356914)->(0x693d8c)

err:ole:CoGetClassObject class {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} not registered

err:ole:CoGetClassObject no class object {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} could be created for context 0x1

err:ole:RegisterDragDrop invalid hwnd (nil)

err:ole:RegisterDragDrop invalid hwnd (nil)

err:mshtml:nsIOService_NewURI Could not get nsIWineURI: 80004002

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x5d2e988)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_UIDeactivate (0x5d2e988)

fixme:shdocvw:OleObject_Close (0x5d2e988)->(1)

fixme:mshtml:HlinkTarget_SetBrowseContext (0x21ad20)->((nil))

dawid@dawid-desktop:~/.wine/drive_c/Program Files/Valve$ wine hl.exe -nomaster -game cstrike

fixme:wave:ALSA_AddCaptureDevice Add support for DSCapture

fixme:d3d:IWineD3DDeviceImpl_GetAvailableTextureMem (0x184948) : stub, simulating 64MB for now, returning 64MB left

fixme:ddraw:IDirectDrawImpl_SetCooperativeLevel (0x1839d0)->((nil),00000008)

fixme:ddraw:IDirectDrawImpl_SetCooperativeLevel (0x1839d0)->((nil),00000008)

fixme:d3d:IWineD3DStateBlockImpl_Release Releasing primary stateblock

fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x603e978)->(1 00000002 0x373d680)

fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x603e978)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x603e978)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x603e978)->(ffffffff)

err:wave:DSDB_MapBuffer Could not map sound device for direct access (Input/output error)

err:wave:DSDB_MapBuffer Please run winecfg, open "Audio" page and set

"Hardware Acceleration" to "Emulation".

err:dscapture:widDsCreate DirectSoundCapture flag not set

This sound card's driver does not support direct access

The (slower) DirectSound HEL mode will be used instead.

fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x70787f0)->(1 00000002 0x3740950)

fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x70787f0)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x70787f0)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x70787f0)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x7078e88)->(1 00000002 0x374dc10)

fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x7078e88)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x7078e88)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x7078e88)->(ffffffff)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x70787f0)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_UIDeactivate (0x70787f0)

fixme:shdocvw:OleObject_Close (0x70787f0)->(1)

err:dscapture:widDsCreate DirectSoundCapture flag not set

This sound card's driver does not support direct access

The (slower) DirectSound HEL mode will be used instead.

err:ole:CoGetClassObject class {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} not registered

err:ole:CoGetClassObject no class object {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} could be created for context 0x1

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_QueryStatus (0x603ea0c)->((null) 1 0x33f4ac (nil))

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x603ea0c)->((null) 25 2 0x33f4c0 (nil))

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x603ea0c)->((null) 26 2 0x33f4c0 (nil))

fixme:mshtml:on_change_dlcontrol unsupported dlcontrol 000000f0

fixme:shdocvw:ClientSite_GetContainer (0x603ea0c)->(0x33f4fc)

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x603ea0c)->({000214d1-0000-0000-c000-000000000046} 37 0 0x33f5c8 (nil))

fixme:shdocvw:HttpNegotiate_BeginningTransaction (0x603fec8)->(L"" L"" 0 0x33f5dc)

fixme:shdocvw:BindStatusCallback_GetBindInfo (0x603fec8)->(0x33f5e0 0x33f5f0)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x7078e88)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_UIDeactivate (0x7078e88)

fixme:shdocvw:OleObject_Close (0x7078e88)->(1)

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x603ea0c)->((null) 29 2 0x33f56c (nil))

fixme:shdocvw:DocHostUIHandler_GetDropTarget (0x603ea0c)

fixme:shdocvw:ClientSite_GetContainer (0x603ea0c)->(0x33f458)

fixme:shdocvw:InPlaceFrame_SetStatusText (0x603ea0c)->(0xb7eee229)

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x603ea0c)->((null) 25 2 0x33f394 (nil))

fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x603ea0c)->((null) 26 2 0x33f394 (nil))

fixme:mshtml:HTMLBodyElement_put_scroll (0x9b1fea0)->(L"no")

fixme:mshtml:HTMLTextContainer_get_scrollWidth (0x9b1fea4)->(0x373d958)

fixme:mshtml:HTMLTextContainer_get_scrollHeight (0x9b1fea4)->(0x373d95c)

err:ole:CoGetClassObject class {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} not registered

err:ole:CoGetClassObject no class object {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} could be created for context 0x1

err:ole:RegisterDragDrop invalid hwnd (nil)

err:ole:RegisterDragDrop invalid hwnd (nil)

err:mshtml:nsIOService_NewURI Could not get nsIWineURI: 80004002

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x603e978)

fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_UIDeactivate (0x603e978)

fixme:shdocvw:OleObject_Close (0x603e978)->(1)

fixme:mshtml:HlinkTarget_SetBrowseContext (0x70b3130)->((nil))

dawid@dawid-desktop:~/.wine/drive_c/Program Files/Valve$

(Ospiotr) #2

Sterowniki do grafiki wgrane?


(D@widoS) #3

oczywiście :roll:


(matiit) #4

Czy na pewno nie działają boty na tym patchu?

Wywal boty, zainstaluj patcha, wgraj boty.


(D@widoS) #5

napewno,ponieważ zboty są tylko pod patch 1.6 i w ogóle nie znalazłem botów po inny patch :frowning:

to nic nie da