Cóż to jest?


(Dorota) #1

Po włączeniu komputera zaczynają wyskakiwać informacje z programu antywirusowego AVAST o tym że przychodzi podejrzana wiadomość i takich informacji wyskakuje ok 20 .Komputer był skanowany programami ad-adware , spybot ,avastem i mks-vir on-line i nic nie znalazło .Może coś jest w logach to proszę o sprawdzenie .

Z góry dzięki .

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:04:43, on 2006-06-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Programy\alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

C:\DOCUME~1\WACICI~1\USTAWI~1\Temp\80exmodul32.exe

D:\Programy\Hijack\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Programy\Spybot\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [.nvsvc] C:\WINDOWS\system\smss.exe /w

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://scan.safety.live.com/resource/do ... se5059.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 6597687250

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{4E62186A-F418-4757-8238-EAF49DC4FBAA}: NameServer = 192.168.0.254

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\alcohol 120%\Alcohol 120\Sta


(Monczkin) #2

salamandra proszę zapoznać się z tym tematem i dokonać poprawek

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Mayster X) #3

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz :

Plik ręcznie z dysku

W razie problemów z usunięciem Plików/Folderów Użyj programu Pocket KillBox

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj


(Gblade) #4

wyczyścić katalog TEMP w awaryjnym


(Dorota) #5

Wielkie dzięki ,chyba pomogło .

======================

Byłeś proszony o coś :evil:

monczkin