CR2.gogorithm - duuży problem


(Patrykn44) #1

Witam,


(Acorus) #2

Otwórz Notatnik i wklej:

Task: {69297CBF-29D6-4D48-B133-90D60A426D62} - System32\Tasks\temp_0b5bb0f4-96e6-4d68-87d1-c97cf8f6d232 => C:\Program Files (x86)\Total-3.1\0b5bb0f4-96e6-4d68-87d1-c97cf8f6d232.exe [2014-09-12] ()
Task: {7B13766F-CC91-44C9-9FDD-33AF5BD8A0E1} - System32\Tasks\HNK => C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\HNK.exe [2014-09-12] (esc)
Task: {CB2AEBD1-C4DD-463B-A6AD-AD10F7D0C0AD} - System32\Tasks\GZRLSD => C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\GZRLSD.exe [2014-09-12] (esc)
Task: C:\Windows\Tasks\GZRLSD.job => C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\GZRLSD.exe
Task: C:\Windows\Tasks\HNK.job => C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\HNK.exe
Task: C:\Windows\Tasks\RLXKLAY.job => C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\RLXKLAY.exe
Task: C:\Windows\Tasks\temp_0b5bb0f4-96e6-4d68-87d1-c97cf8f6d232.job => ?
Startup: C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TornTvDownloader.lnk
ShortcutTarget: TornTvDownloader.lnk -> C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\TornTV.com\Torntv Downloader.exe (No File)
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
S3 ALSysIO; \\C:\Users\Ewa\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys [X]
S1 aswKbd; \\C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys [X]
2014-09-15 08:01 - 2014-09-15 08:02 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2014-09-12 23:47 - 2014-09-15 08:04 - 00001676 _____ () C:\Windows\Tasks\RLXKLAY.job
2014-09-12 23:47 - 2014-09-12 23:47 - 01923992 _____ (HDTotal) C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\RLXKLAY.exe
2014-09-12 23:47 - 2014-09-12 23:47 - 00004706 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\RLXKLAY
2014-09-12 23:47 - 2014-09-12 23:47 - 00002632 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\temp_0b5bb0f4-96e6-4d68-87d1-c97cf8f6d232
2014-09-12 23:47 - 2014-09-12 23:47 - 00000500 _____ () C:\Windows\Tasks\temp_0b5bb0f4-96e6-4d68-87d1-c97cf8f6d232.job
2014-09-12 23:47 - 2014-09-12 23:47 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\Total-3.1
2014-09-12 23:44 - 2014-09-15 08:09 - 00001330 _____ () C:\Windows\Tasks\GZRLSD.job
2014-09-12 23:44 - 2014-09-15 08:04 - 00001324 _____ () C:\Windows\Tasks\HNK.job
2014-09-12 23:44 - 2014-09-12 23:44 - 01973608 _____ (esc) C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\GZRLSD.exe
2014-09-12 23:44 - 2014-09-12 23:44 - 01524584 _____ (esc) C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\HNK.exe
2014-09-12 23:44 - 2014-09-12 23:44 - 00004360 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\GZRLSD
2014-09-12 23:44 - 2014-09-12 23:44 - 00004354 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\HNK
2014-09-01 10:18 - 2014-09-01 10:18 - 00002086 _____ () C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\HNK
2014-09-01 10:18 - 2014-09-01 10:18 - 00001248 _____ () C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\RLXKLAY
2014-09-01 10:18 - 2014-09-01 10:18 - 00001248 _____ () C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\GZRLSD
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Patrykn44) #3

Zrobione. Uruchomiłem ADW i przeskanowałem jeszcze raz FRST


(Acorus) #4

Usuń folder C:\AdwCleaner

Reset Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/3296214?hl=pl

Reset Firefoxa: Pomoc-Informacje dla pomocy technicznej-Zresetuj program Firefox


(Patrykn44) #5

Usunięte. A reset opery? Czyściłem historie, ciasteczka itp. ale dalej jest to samo.


(Acorus) #6

Opery FRST nie widzi. Musisz ręcznie pousuwać podejrzane wpisy.


(Patrykn44) #7

Okej, zmieniłem na chroma i faktycznie tam cisza i spokój.