Creative Live! Cam Video IM Pro - nie działa


(Duzy Rysiek) #1

witam serdecznie. Mam problem z kamera internetową Creative Live! Cam Video IM Pro mianowicie dioda która powinna świecić na zielono (świadcząca o działaniu urządzenia) w ogóle nie świeci. Zainstalowałem kilka programów do obsługi kamer min. komunikator skype, chesse, kamaso ale gdy wchodzę w ustawienia nie wyszukuje w ogóle sprzętu.

Po wpisaniu polecenia lsusb widać że jest podłączona:

Bus 002 Device 004: ID 041e:4055 Creative Technology, Ltd Live! Cam Video IM Pro

moduły odpowiadające za działanie kamery są załadowane ( gspca ). Dopisałem podane moduły do plikiu /etc/modules (automatyczne załadowanie podczas startu systemu)

grzesiek@ubuntu:~$ lsmod | grep gspca

gspca_ov519 35781 0 

gspca_main 23644 1 gspca_ov519

videodev 43098 2 uvcvideo,gspca_main

po wpisaniu polecenia: sudo gstreamer-properties chcący przetestować kamerę wyskakuje błąd:Video for Linux 2 (v4l2): Nie można zidentyfikować urządzenia '/dev/video0' (nie ma takiego pliku w folderze /dev) sprawdzałem także przez mplayer:

grzesiek@ubuntu:~$ mplayer -vo xv -fps 30 tv:// -tv driver=v4l2:width=640:height=480:device=/dev/video0


wynik polecenia:


MPlayer 1.0rc4-4.4.5 (C) 2000-2010 MPlayer Team

mplayer: could not connect to socket

mplayer: No such file or directory

Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.


Playing tv://.

TV file format detected.

Selected driver: v4l2

 name: Video 4 Linux 2 input

 author: Martin Olschewski 

 comment: first try, more to come ;-)

v4l2: unable to open '/dev/video0': No such file or directory

v4l2: ioctl set mute failed: Bad file descriptor

v4l2: 0 frames successfully processed, 0 frames dropped.Exiting... (End of file)

tak więc wszystko sprowadza się do pliku video0 w folderze /dev Linuksa mam zainstalowanego obok sytemu MS Windows XP. Info o Linuksie

Linux ubuntu 2.6.35-31-generic #63-Ubuntu SMP Mon Nov 28 19:23:11 UTC 2011 i686 GNU/Linux

opisałem problem najbardziej szczegółowo jak się dało. A pytania brzmią:

co robię źle?

czego nie zrobiłem?

jak rozwiązać problem?