Creative Zen Nano Plus


(Spigwa) #1

Szukam instrukcji obslugi po polsku tegoż Creativa.


(Jbviuhvbvui) #2

A cóż tam tłumaczyć :o

Obsługa odtwarzacza prosta jak budowa cepa :stuck_out_tongue: