Critical error - combofix nie pomógł


(Mkarlewski) #1

Witam

Próbowałem combofixa , ale nie pomógł , w dalszym ciągu jak próbuje otworzyć jakiś katalog np. Windows pojawia się komunikat :

"Microsoft Windows XP files Corrupted" i dalej "Critical error" i wyskakują okienka , żeby instalować jakieś antyvirusy.

Log z Hijackthis :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 06:53, on 2008-07-30

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\system32\CCM\CLICOMP\RemCtrl\Wuser32.exe

C:\WINDOWS\system32\CCM\CcmExec.exe

C:\DOCUME~1\m23149\USTAWI~1\Temp\utlite33.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Pmxmiced.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

c:\progra~1\common~1\instal~1\update~1\isuspm.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\agent.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE

C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\saplogon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://intranet

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://intranet

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = venus:80

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 129.0.*.*;polasf.zchpolice.com;intranet.zchpolice.com;ironport.zchpolice.com;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: BHO.toolbar3 - {A4D16645-4149-41FB-B670-E06072E540C1} - C:\WINDOWS\system32\sofbho.dll

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM..\Run: [PMX Daemon] ICO.EXE

O4 - HKLM..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {62789780-B744-11D0-986B-00609731A21D} (Autodesk MapGuide ActiveX Control) - http://polmapa/download/mgaxctrl.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = zchpolice.com

O17 - HKLM\Software..\Telephony: DomainName = zchpolice.com

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = zchpolice.com

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = zchpolice.com

O23 - Service: Broadcom ASF IP and SMBIOS Mailbox Monitor (ASFIPmon) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

--

End of file - 7126 bytes

???

pozdrawiam

mrjoy


(huber2t) #2

Daj ten log


(Mkarlewski) #3

Ok już jest , nie mogłem wstawić załącznika.


(huber2t) #4

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\system32\sofbho.dll

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Mkarlewski) #5

długo trwa to skanowanko , bo już z 1h skanuje


(huber2t) #6

Poczekaj jeszcze, jak nie będzie zadawalających efektów to przerwij i wykonaj ponownie


(Mkarlewski) #7

Dopiero za piątym razem się udało , zawieszał się w trakcie skanowania .

Log jest na stronie :

http://wklejto.pl/6928


(Mkarlewski) #8

i jeszcze log z hijackthis :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:24, on 2008-07-30

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\WINDOWS\system32\CCM\CLICOMP\RemCtrl\Wuser32.exe

C:\WINDOWS\system32\CCM\CcmExec.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\WINDOWS\system32\Pmxmiced.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://intranet

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = venus:80

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 129.0.*.*;polasf.zchpolice.com;intranet.zchpolice.com;ironport.zchpolice.com;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: BHO.toolbar3 - {A4D16645-4149-41FB-B670-E06072E540C1} - C:\WINDOWS\system32\sofbho.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM..\Run: [PMX Daemon] ICO.EXE

O4 - HKLM..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {62789780-B744-11D0-986B-00609731A21D} (Autodesk MapGuide ActiveX Control) - http://polmapa/download/mgaxctrl.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = zchpolice.com

O17 - HKLM\Software..\Telephony: DomainName = zchpolice.com

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = zchpolice.com

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = zchpolice.com

O23 - Service: Broadcom ASF IP and SMBIOS Mailbox Monitor (ASFIPmon) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

--

End of file - 6898 bytes


(huber2t) #9

fix w hijackthis

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Mkarlewski) #10

Nie mogę uruchomić kasperskiego , pokazuje się błąd :

Proszę czekać na zakończenie aktualizacji definicji wirusów...

Pobieranie z adresu url: http://downloads1.kaspersky-labs.com

Pobieranie zdalnego pliku: master.xml

Pobieranie z adresu url: http://downloads4.kaspersky-labs.com

Pobieranie zdalnego pliku: master.xml

Pobieranie z adresu url: ftp://downloads4.kaspersky-labs.com

Pobieranie zdalnego pliku: master.xml

Pobieranie z adresu url: ftp://downloads2.kaspersky-labs.com

Pobieranie zdalnego pliku: master.xml

Pobieranie z adresu url: http://downloads2.kaspersky-labs.com

Pobieranie zdalnego pliku: master.xml

Pobieranie z adresu url: ftp://downloads1.kaspersky-labs.com

Pobieranie zdalnego pliku: master.xml

Pobieranie z adresu url: http://downloads2.kaspersky-labs.com

Pobieranie zdalnego pliku: master.xml

Błąd podczas aktualizacji. Żadne operacje antywirusowe nie mogą zostać wykonane!

Uwaga! Aby aktywować Kaspersky Online Scanner należy nawiązać połączenie z Internetem, ponieważ przed rozpoczęciem skanowania muszą zostać uaktualnione antywirusowe bazy danych. W przeciwnym wypadku nie można zagwarantować wykrywania najnowszych wirusów. [21]


(huber2t) #11

Przeskanuj Dr Webem

:slight_smile:


(Mkarlewski) #12

Wydaje się być wszystko ok.

A jeszcze jedno pytanko : przez tego wirusa , namieszało mi się we wszystkich plikach excelowskich tzn. pozmieniały się formaty komórek oraz powstawiały się separatory liczbowe 1000() , plików jest kilkadziesiąt , czy da się to jakoś naprawić ?

Wielkie thx

mrjoy


(Mkarlewski) #13

Nieaktulane już.

Ps. Panel sterowania - ustawienia regionalne :slight_smile: