Cryticlal system error


(Crysis) #1

pomocy jestem zielony w prawym dolnym rogu wyskakuje mi komunikat crytical system error ,gdy go klikne łączy się ze stroną programu Wirubrusters i mówi że trzeba go pobrać .Żaden program go nie wykrywa nie wiem co to za g...POMOCY :frowning:

pozdrawiam i czekam na pomoc

mój mail to crysis@onet.eu

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy LS\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\AntiSpyWareGuard.exe

C:\Program Files\LClock\lclock.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\AntiSpyWareControl.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customi ... earch.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customi ... .yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customi ... .yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://red.clientapps.yahoo.com/customi ... .yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://red.clientapps.yahoo.com/customi ... .yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customi ... earch.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customi ... .yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customi ... .yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customi ... .yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: MyWay Search Assistant BHO - {04079851-5845-4dea-848C-3ECD647AA554} - C:\Program Files\MyWay\SrchAstt\1.bin\MYSRCHAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy LS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Ashampoo AntiSpyWare Guard] C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\AntiSpyWareGuard.exe

O4 - HKCU..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Ashampoo AntiSpyWare Taskplaner] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare\AntiSpyWareControl.exe" -TRAY

O4 - HKCU..\Run: [spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: contrabandists - {dfa61db1-388e-4c87-8d56-540fa229bcb4} - (no file)

O21 - SSODL: bonspells - {11853d5f-f894-4cc7-bbc3-fc7a9dcfd896} - C:\WINDOWS\system32\okkmtv.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe


(Myszonus) #2

  1. Startujesz do trybu awaryjnego i wyłączasz przywracanie systemu.

  2. Pliki/foldery na czerwono skasuj z dysku.

  3. Wpisy skasuj Hijackiem.

  4. Daj log z Silent Runners – tu masz opis.

+ Użyj SmitFraudFix – tu masz opis. - opcja czyszczenia 2.


(Crysis) #3

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe" ["Creative Technology Ltd"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

PC Tools Spyware Doctor, SDhelper, "C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe" ["PC Tools Research Pty Ltd"]

Windows Defender, WinDefend, ""C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe"" [MS]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]


<>: Suspicious data at a malware launch point.

  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 73 seconds, including 9 seconds for message boxes)


(adam9870) #4

Jest ok.

Proponuję odinstalować Spyware Doctor'a ponieważ jest to aplikacja wątpliwej reputacji.

Dodatkowo pozamykaj porty robakom. W tym celu użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.