Cs 1.6 za wysoki ping LOGI


(On Kill) #1

Siemanos szukałem coś co by mi zmniejszyło ping w csie znalazłem wasze forum i proszę was o pomoc :slight_smile:


(fiesta) #2

Do poczytania:

 

http://forum.dobreprogramy.pl/nowy-log-obowi%C4%85zkowy-farbar-recovery-scan-tool-t478727/

 

i zastosowania.

 

HijackThis jest  narzędziem przestarzałym.


(On Kill) #3

tu macie linki

http://www.wklej.org/id/1567427/

http://www.wklej.org/id/1567429/

( Jeżeli źle zrobiłem to tu macie w txt http://przeklej.org/file/U6Nyse/Pulpit.rar )

Przepraszam że się nie zastosowałem.


(Acorus) #4

Odinstaluj Adblocker,AdBlocker Manger,Akamai NetSession Interface,AllCheapPrice,AnyProtect,BestSaveForYou,Click Caption 1.10.0.4,ConvertAd,COupExteNosioon,DigiSavver,DirectX 9.0c Packages,ExusttraCoupoN,FFuan2SSavee,JoniCoupon,McAfee Security Scan Plus,NEwSaver,NNeotoCoouPPon,OffersWizard Network System Driver,PC Data App,Remote Desktop Access (VuuPC),saeve oNN,SaVVerrExtenosioonn,Software Version Updater,SW-Booster,SW-Sustainer 1.80.Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pokaż nowe logi z FRST.


(On Kill) #5

@UP

 

FRST   http://wklej.org/id/1576832/

Addition  http://wklej.org/id/1576833/

 

w .RAR http://przeklej.org/file/0rki1g/Pulpit.rar


(Acorus) #6

Odinstaluj PC Data App,SW-Sustainer 1.80,webssearches uninstall.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: C:\WINDOWS\Tasks\APSnotifierPP1.job = C:\Program Files\AnyProtectEx\AnyProtect.exe ==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\APSnotifierPP2.job = C:\Program Files\AnyProtectEx\AnyProtect.exe ==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\APSnotifierPP3.job = C:\Program Files\AnyProtectEx\AnyProtect.exe ==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore.job = C:\Program Files\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe ==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA.job = C:\Program Files\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe ==== ATTENTION
HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [256896 2014-07-25] (Oracle Corporation)
HKLM\...\Run: [KernelFaultCheck] = %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
HKLM\...\Run: [gmsd_pl_7] = [X]
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [nltide_2] = regsvr32 /s /n /i:U shell32
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [nltide_3] = rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [nltide_2] = regsvr32 /s /n /i:U shell32
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [nltide_3] = rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N
HKU\S-1-5-21-1060284298-854245398-1417001333-1003\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = "C:\Documents and Settings\X\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Akamai\netsession_win.exe"
HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [nltide_2] = regsvr32 /s /n /i:U shell32
HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [nltide_3] = rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N
AppInit_DLLs: c:\progra~1\sw-boo~1\assist~1.dll = c:\progra~1\sw-boo~1\assist~1.dll File Not Found
IFEO\bpsvc.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\browsersafeguard.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\dprotectsvc.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\jumpflip: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\protectedsearch.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\searchinstaller.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\searchprotection.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\searchprotector.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\searchsettings.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\searchsettings64.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\snapdo.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\stinst32.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\stinst64.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\umbrella.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\utiljumpflip.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\volaro: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\vonteera: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\websteroids.exe: [Debugger] tasklist.exe
IFEO\websteroidsservice.exe: [Debugger] tasklist.exe
Startup: C:\Documents and Settings\X\Menu Start\Programy\Autostart\TorpedoCopy.lnk
ShortcutTarget: TorpedoCopy.lnk - C:\Documents and Settings\X\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Torpedo\Torpedo.exe (No File)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://istart.webssearches.com/web/?type=dsts=1418477987from=cvsuid=ST380011A_5JV3B5PSq={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://istart.webssearches.com/?type=hpts=1418477987from=cvsuid=ST380011A_5JV3B5PS
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://istart.webssearches.com/web/?type=dsts=1418477987from=cvsuid=ST380011A_5JV3B5PSq={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-1060284298-854245398-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://istart.webssearches.com/web/?type=dsts=1418477987from=cvsuid=ST380011A_5JV3B5PSq={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-1060284298-854245398-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://istart.webssearches.com/?type=hpts=1418477987from=cvsuid=ST380011A_5JV3B5PS
HKU\S-1-5-21-1060284298-854245398-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://terra.im/
HKU\S-1-5-21-1060284298-854245398-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://istart.webssearches.com/web/?type=dsts=1418477987from=cvsuid=ST380011A_5JV3B5PSq={searchTerms}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs: "http://www.interia.pl/#utm_source=instalkiutm_medium=installerutm_campaign=instalki" ======= ATTENTION
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - c:\program files\internet explorer\iexplore.exe http://istart.webssearches.com/?type=scts=1418477987from=cvsuid=ST380011A_5JV3B5PS
SearchScopes: HKLM - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://istart.webssearches.com/web/?type=dsts=1418477987from=cvsuid=ST380011A_5JV3B5PSq={searchTerms}
SearchScopes: HKLM - {BB74DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE} URL = http://websearch.flyandsearch.info/?l=1q={searchTerms}pid=724r=2014/07/01hid=2341450592138835169lg=ENcc=PL
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1060284298-854245398-1417001333-1003 - {4187F0FC-AF41-4E4B-AE67-84C8FD35A0AE} URL = http://terra.im/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1060284298-854245398-1417001333-1003 - {BB74DE59-BC4C-4172-9AC4-73315F71CFFE} URL = http://websearch.flyandsearch.info/?l=1q={searchTerms}pid=724r=2014/07/01hid=2341450592138835169lg=ENcc=PL
BHO: FFuan2SSavee - {0730A2F3-3A02-9283-92AD-F0069A1B1565} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\FFuan2SSavee\Idf6kxsO6.dll No File
BHO: saeve oNN - {0C11B642-3FC4-A63E-445D-23B080C4B038} - C:\Program Files\saeve oNN\LavdKxiiw.dll No File
BHO: NNeotoCoouPPon - {0cb34dcd-b563-480c-8cbc-c83cbee531ef} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\NNeotoCoouPPon\ihDYT6TxUgpyWy.dll No File
BHO: JoniCoupon - {448de275-ea4c-4b27-9ca9-d595291f28f5} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\JoniCoupon\mCoQMkixUGhTHx.dll No File
BHO: DigiSavver - {4EFC02B9-CC86-5AC9-00AE-B5437C34981B} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DigiSavver\6tcpaabqm.dll No File
BHO: SaVVerrExtenosioonn - {5E14F453-AB4F-D1C3-FFA8-3EB431314C0D} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\SaVVerrExtenosioonn\bMqdZR3.dll No File
BHO: AlluChheapPrice - {6A2471C1-EFF9-97C7-C3DE-B689B02AADBD} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\AlluChheapPrice\wGIWNrwn.dll No File
BHO: No Name - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - No File
BHO: COupExteNosioon - {7678781D-80E0-9C8C-2860-E27FB5C87755} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\COupExteNosioon\qI.dll No File
BHO: AllCheapPrice - {c32279c8-7e86-419c-bb15-b6e40fe7f61d} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\AllCheapPrice\4ZH22lX1dS03tX.dll No File
BHO: BestSaveForYou - {c58d1c5f-cae2-40f1-bf44-82d5e7648c2a} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BestSaveForYou\UFidPqGSq5rBED.dll No File
BHO: NEwSaver - {c9eeec71-487f-4172-aa51-1da234cbcd6f} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\NEwSaver\Kk7FgOt5rnoOiN.dll No File
BHO: Adblocker - {F821F939-FE7D-567B-0098-7FE489953022} - C:\Program Files\Adblocker\pdBlhm.dll No File
BHO: ExusttraCoupoN - {ff61cc1f-7822-4487-a8bd-0c913cfdd431} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ExusttraCoupoN\FH9s7RK67YQKCq.dll No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-1060284298-854245398-1417001333-1003 - No Name - {4F524A2D-5637-4300-76A7-7A786E7484D7} - No File
FF DefaultSearchEngine,S: WebSearch
FF DefaultSearchUrl: hxxp://websearch.flyandsearch.info/?pid=724r=2014/07/01hid=2341450592138835169lg=ENcc=PLl=1q=
FF SearchEngineOrder.1: WebSearch
FF SearchEngineOrder.1,S: WebSearch
FF SelectedSearchEngine: WebSearch
FF SelectedSearchEngine,S: WebSearch
FF Keyword.URL: hxxp://websearch.flyandsearch.info/?pid=724r=2014/07/01hid=2341450592138835169lg=ENcc=PLl=1q=
FF SearchPlugin: C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\searchplugins\WebSearch.xml
FF Extension: SeAArcH-NeewTab - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\0d1al2qm3@aaxf.co.uk [2014-08-02]
FF Extension: CoupExtension - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\4siaieoo@c-a.co.uk [2014-08-10]
FF Extension: SaverExteonsIion - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\7acoo@aey-o.com [2014-08-02]
FF Extension: AalLCHeapPReicue - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\eyf9.tgr@fptcuiupkbz.org [2014-08-02]
FF Extension: DigISaver - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\fht.3tf@kgsc-txw.co.uk [2014-08-02]
FF Extension: ExstraCCoupON - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\G@APAHa.com [2014-10-11]
FF Extension: Adblocker - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\j8qxe@ghtvcghdaeu.net [2014-08-02]
FF Extension: Plus-HD-9.4c - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\prestonhull81@yahoo.com [2014-10-11]
FF Extension: savoei on - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\s9cmtgj1@vpghoajh.com [2014-08-02]
FF Extension: Funn2Sauvee - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\uiiyui@rvxr.com [2014-09-06]
FF Extension: Audio Informer - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\vkailoader_adscfg@audioinformer.ru [2014-11-14]
FF Extension: DiscountExtensi - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\YeJ@n.com [2014-10-29]
FF Extension: Settings Manager - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\{8F41AE84-8197-8DF7-5D34-84319A113626} [2014-06-13]
FF Extension: Google Redesigned - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\{cc85cd4e-5a5b-4eda-a25c-bdaffa93b406} [2014-06-14]
FF Extension: MEGA - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\firefox@mega.co.nz.xpi [2014-11-09]
FF Extension: AdBlock Lite - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\jid1-dwtFBkQjb3SIQp@jetpack.xpi [2014-12-12]
FF Extension: Jump Flip - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}.xpi [2014-02-05]
FF Extension: Adblock Edge - C:\Documents and Settings\X\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\1o1zq9i6.default\Extensions\{fe272bd1-5f76-4ea4-8501-a05d35d823fc}.xpi [2014-06-18]
CHR Extension: (savoei on) - C:\Documents and Settings\X\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\clamaeboeampaflikpipjoafcbalkoem [2014-07-01]
CHR Extension: (SeAArcH-NeewTab) - C:\Documents and Settings\X\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjjhbjpgflbcjbmimjmojklmclniimkc [2014-07-01]
CHR Extension: (Fun2Save) - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\nealafibneegkjnffagmebjlfdbabefb\ [2014-06-27]
CHR StartMenuInternet: Google Chrome - c:\program files\google\chrome\application\chrome.exe http://istart.webssearches.com/?type=scts=1418477987from=cvsuid=ST380011A_5JV3B5PS
R2 IePluginServices; C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\IePluginServices\PluginService.exe [704112 2014-05-08] (Cherished Technololgy LIMITED)
R2 WindowsMangerProtect; C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe [485888 2014-12-13] (Fuyu LIMITED) [File not signed]
S2 ProtectMonitor; C:\Program Files\PCDApp\StartHelp.exe [X] ==== ATTENTION
R1 {3f538614-b636-4023-9ec2-564ada4b07b3}Gt; C:\WINDOWS\System32\drivers\{3f538614-b636-4023-9ec2-564ada4b07b3}Gt.sys [55224 2014-07-08] (StdLib)
R1 {8ce1c375-1e13-43f7-a4fd-6530f47c4fde}t; C:\WINDOWS\System32\drivers\{8ce1c375-1e13-43f7-a4fd-6530f47c4fde}t.sys [55232 2014-05-22] (StdLib)
R1 {b99c8534-7800-48fa-bd71-519a46cdc7e1}t; C:\WINDOWS\System32\drivers\{b99c8534-7800-48fa-bd71-519a46cdc7e1}t.sys [55232 2014-04-24] (StdLib)
R1 ccnfd_1_10_0_4; system32\drivers\ccnfd_1_10_0_4.sys [X]
S3 EagleXNt; \\C:\WINDOWS\system32\drivers\EagleXNt.sys [X]
S4 IntelIde; No ImagePath
S1 iSafeNetFilter; \\C:\Program Files\iSafe\iSafeNetFilter.sys [X]
R4 nethfdrv; \\C:\WINDOWS\system32\drivers\nethfdrv.sys [X]
U1 WS2IFSL; No ImagePath
S3 XDva409; \\C:\WINDOWS\system32\XDva409.sys [X]
S2 izijxn; C:\WINDOWS\system32\bgiiw.dll [159140 2008-04-14] () [File not signed]
NETSVC: izijxn - C:\WINDOWS\system32\bgiiw.dll ()
2014-12-26 17:22 - 2014-12-26 18:03 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2014-12-19 15:06 - 2014-12-19 15:06 - 00000000 ____ D () C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\nealafibneegkjnffagmebjlfdbabefb
2014-12-13 15:08 - 2014-12-13 15:08 - 00000000 ____ D () C:\Program Files\predm
2014-12-13 15:08 - 2014-12-13 15:08 - 00000000 ____ D () C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\412301046
2014-12-13 15:04 - 2014-12-14 16:51 - 00000364 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\APSnotifierPP2.job
2014-12-13 15:04 - 2014-12-13 16:35 - 00000366 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\APSnotifierPP1.job
2014-12-13 15:04 - 2014-12-13 16:15 - 00000364 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\APSnotifierPP3.job
2014-12-13 14:57 - 2014-12-13 14:57 - 00613057 _____ (CMI Limited) C:\Documents and Settings\X\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\nsq374.tmp
2014-12-13 14:43 - 2014-12-13 14:43 - 00000000 ____ D () C:\Program Files\Common Files\Akamai
2014-12-13 14:40 - 2014-12-13 14:40 - 00000000 ____ D () C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\WindowsMangerProtect
2014-12-12 19:11 - 2014-12-12 19:11 - 00000000 ____ D () C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\15000634041320972726UL
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.4.1028.exe


(On Kill) #7

Zrobione


(Acorus) #8

Skasuj folder C:\FRST


(On Kill) #9

Okey już