CSR Racing 2 iOS oraz Android

Poszukuje osób grających w CSR 2 prowadzę serwer na Discord gdzie wspólnie dyskutujemy o grze, prowadzę również grupę na Facebook