CSS: Czcionka A o rozmiarze x lub Czcionka B o rozmiarze y?


(wojtekmaj) #1

Chodzi mi o następujący problem:

a) masz czcionkę Calibri.

działanie: strona wyświetlana czcionką Calibri 95%

b) nie masz czcionki Calibri

działanie: strona wyświetlana czcionką Verdana 85%

Nie jest problemem działanie: Calibri 95% lub Verdana 95%, ale jak przypisać te wartości jak wyżej?


(arlid) #2

Chyba tylko wysokością czcionki (mp. 12px) - o to chodzi?


(wojtekmaj) #3

Chodzi o to jak to napisać.

font: 95% Calibri, 85% Verdana

nie działa


(arlid) #4

znacznik { font-size: rozmiar }


(Spam) #5

Nie da się tak.


(Pavobe Reg) #6

Myślałem i szukałem czegoś na ten temat cały dzień. Stwierdzam, że taka opcja jest niemożliwa.

Jakieś niedopatrzenie ze strony CSS, taka opcja powinna istnieć...