CSS Grid Layout - minmax() a min-width, max-width

W Grid Layout można ustawić właściwość minmax:
grid-template-columns: 1fr minmax(200px, 400px);
I to oznacza maksymalną i minimalną szerokość kolumny siatki.
Właściwa szerokość jest wartością pomiędzy 200px a 400px, w zależności od szerokości całej siatki.

A jak ustalić stałą wartość, zachowując wymiary minimalne 200px i maksymalne 400px?
Że jak ustawię 300px to się ustawi, ale jak 450px to ustawi się 400px, jak ustawię 150px to ustawi się 200px?
Tak jak jest z właściwościami min-width, max-width i width.

1 polubienie

Tutaj rozwiązanie:

Niestety wymaga utworzenia dodatkowych kontenerów dla każdego elementu. :confused: