[CSS]Jak ignorować linki odwiedzone


(Spam) #1

Zdefiniować dla odwiedzonych i nieodwiedzonych linków identyczny zestaw reguł.


(Zbyszekborkowski) #2

Wasacz ma rację. Musisz zdefiniować jednakowe style dla tych typów. a:hover nie ma nic do tego i musi działać.


(Juven) #3

Niestety nie dałeś żadnego kodu, więc trudno jest coś wywnioskować, ale według mnie nie działo ci to dlatego: