[css] Jak wyśrodkować stronę?


(michm4) #1

Jak wyśrodkować tą stronę ? :smiley:


(Drobok) #2

Dodaj do body:

margin: 0 auto;