[CSS] Listy ol "rozjeżdżają się", tylko w Operze (Wordpress)

Witajcie!

Dawno nie zaglądałem na forum, ale sądzę, że ktoś może mi tu pomóc.

Zastanawia mnie, dlaczego na stronie Samorządu Studenckiego, którą prowadzę, listy ol (i tylko one, problemu nie ma z listami punktowanymi) wychodzą poza margines, w dodatku w dziwny sposób tekst przesuwa się względem liczby początkowej. Takie zjawisko występuje tylko w Operze, sprawdzałem jeszcze w Firefoksie i rekonq (a więc na Webkicie)

Adres podstrony z listą numerowaną: http://rod.gs/4Cm

Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale strona - jak widać - jest na Wordpressie. Przeszukałem plik CSS, jest tam tylko jedno ustawienie szczególne dla list numerowanych: lewy margines, ale nawet usunięcie tej wartości nie skutkuje.

Czy ktoś wie coś na ten temat, ma jakąś podpowiedź? Będę wdzięczny :slight_smile:

Jedyny problem jaki widzę w Operze (w porównaniu z Fx) jest to, że przy punkcie trzecim pojawia się tajemnicze wcięcie, które (strzelam) jest spowodowane tym, że w poprzednim punkcie mamy styl “text-align: left;”, który nie wiadomo po cholerę tam jest, a może powodować problem.

Rzeczywiście, coś takiego się znalazło - ale usunąłem, a problem pozostał.

Zauważ, że ostatnie słowo w pierwszej linii tego wysuniętego punktu jest obcięte (“do przedstawicieli”). Lepiej widać to może tutaj: http://rod.gs/5Cm

Odpaliłem

Zadania Samorządu

  1.  obrona praw studentów,
  2. popieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych inicjatyw studenckich,
  3. ułatwianie studentom korzystania z prawa do zrzeszania się,
  4. uczestniczenie w decydowaniu o sprawach Akademii w zakresie i na zasadach określonych Ustawą i Statutem Akademii Teatralnej oraz innymi przepisami,
  5. współdecydowanie z władzami Akademii w sprawach socjalno-bytowych studentów, w szczególności sprawach pomocy materialnej, oraz opiniowanie kwot opłat wnoszonych przez studentów w toku studiów,
  6. opiniowanie projektów decyzji organów Akademii,
  7. wybieranie przedstawicieli do kolegialnych organów Akademii,
  8. wyrażanie opinii społeczności studenckiej w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi.
    [/code]

na localu i działa, więc błąd leży na 100% w CSS i zaraz pomogę ci go znaleźć

Dzięki, będę cierpliwy :slight_smile:

Problem powoduje text-align: justify. Nie wiem do końca czemu tak działa, że na początku wali takie wcięcie, ale usunięcie tego parametru nie wpłynie znacząco na wygląd strony. Czyli dla listy ol daj w css:

text-align: left;

Konkretnie ma wpływ justowanie nadane dla klasy .post-body

Rzeczywiście, działa - dziwne, ale działa. Dzięki! :slight_smile: