[CSS] Stałe proporcje, niezależnie od treści


(look997) #1

Jak w flexbox w CSS uzyskać stałe proporcje, niezależne od treści?

Domyślnie jest tak, że jeśli w jednym elemencie jest dłuższy tekst, to ten element się rozszerza, a ja bym chciał żeby elementy miały ustalone stałe proporcje.

Przykład:

http://codepen.io/look997/pen/bGian

Zielony element ma być ZAWSZE idealnie na środku strony.


(Drobok) #2

Ustaw mu wysokość / szerokość.


(look997) #3

Nie mogą być stałe wymiary tylko stałe proporcje.


(Drobok) #4

W samym css nie możliwe jest ustalenie proporcji względem danych. Musisz to zrobić ręcznie w js. Sprowadza się to do odczytania nadrzędnego wymiaru i ustawieniu drugiego.


(look997) #5

To może nie znasz flexbox model?

Nie wierzę, że tam się nie da tego zrobić (byłem blisko nawet).

Proporcje jednego elementu do drugiego a nie dwóch różnych wymiarów tego samego elementu, bo chyba tak to zostało zrozumiane?

Przykład:

http://codepen.io/look997/pen/bGian

Zielony element ma być ZAWSZE idealnie na środku strony.