CSS Właściwości nagłówka


(tweant) #1

style.css

h3 {

font-size: 18px;

margin-bottom: 0.3em;

color: #7B49A5;

font-family: Georgia, serif;

font-weight: bold;

text-decoration: none;

}

index.php

<?PHP include('kol/1.php'); ?>
[/code] [b]1.php[/b]
[code]

Lipiec 12 2010

Wygląd nie zmienia się? Nie rozumiem dlaczego ponieważ css odnosi się do wszystkich h3 w dokumencie.


(Remek Dobrowolski) #2

Skoro h3 jest w div id="kol1", to spróbuj #kol1 h3 , a jeśli ma się tyczyć tylko h3 w id="kol1" to: #kol1 > h3

PS Mogę się mylić, ale to mi wygląda na kwestię dziedziczenia. Selektor ma określony współczynnik precyzji. Im większa precyzja dla danego selektora, tym większa waga w kaskadzie (dziedziczeniu).