[CSS] Zmiana menu

Mój problem polega na tym, iż przy tworzeniu strony najpierw nastawiłem się na menu złożone z 5 obrazków z podpisami [str. Główna, kontakt etc]. Stworzyłem do tego 5 pól w css, powstawiałem obrazki i było git. Teraz natomiast mam problem, gdyż chciałem zmienić menu na rozwijane [oba menu są horyzontalne]. Stworzyłem menu rozwijane w oddzielnym pliku html, odnoszącego się do innego pliku css niż sama strona. I teraz mam problem. Chciałbym przenieść to menu do strony ale … nie wiem jak xD. Może mi ktoś pomóc rozwiązać ten problem lub po prostu przesłałbym tej osobie pliki i ktoś przeniósłby to za mnie? :slight_smile:

Jeżeli stworzyłeś stronkę i menu to przekopiuj skrypt menu do pliku ze stronką dołącz do tej stronki tamten plik ze stylami i wsio. No chyba że nie wiesz jak przerobić tamte miejsca w celu dopasowania nowego menu (te rozwijane).

No właśnie tego nie wiem :frowning: