CToolbar.exe


(Mlodykc) #1

Jak to coś usunąć z procesów ? bo mnie to wkurza i wogóle co to jest?


(dragonn) #2

http://www.processlibrary.com/directory/files/ctoolbar/ chyab zainstalowałeś jakiś dodatek do jakiegoś programu, tak to jest jak się klika tylko dalej, dalej... zakończ :stuck_out_tongue: , poszukaj w dodaj/usuń programy Crawler Toolbar