Ctrl+alt+del


(Adampigan) #1

gdy wciskem ctrl+alt+delete wyskakiwało mi okienko w którym mogłem sprawdzić wydajność, procesy itp. zresztą sami wiecie od dziś gdy wciskam te klawisze w okienku mogę tylko obejrzeć procesy nie ma innych zakładek.Co jest?


(boczi) #2

Kliknij dwa razy lewym klawiszem myszki poza obszar procesów.


(Adampigan) #3

Klikanie nic nie daje:(


(system) #4

na widocznym obrazie kliknj dwa razy myszką ( prawy klik) powinno wrócić wszystko, pzred chwila próbowałem


(Adampigan) #5

ok jest dzięki wam stokrotne :slight_smile: