Cuda się dzieją, neo rozłącza, antywirów nie instaluje


(Jaszczompmail) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:42:13, on 2006-08-30

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\msjavames.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\7.tmp

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\internet.exe

C:\WINDOWS\NT\nrcs.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\DOCUME~1\JASTRZ~1\USTAWI~1\Temp\_tc\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe msjavames.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe,msjavames.exe

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft (R) Windows Vista/NT Runtime Compatibility Service] C:\WINDOWS\NT\nrcs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft (R) Windows Network Security Management Service] C:\WINDOWS\system32\7.tmp

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [Ms Java for Windows 98, NT, ME & XP] msjavames.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\RunServices: [Ms Java for Windows 98, NT, ME & XP] msjavames.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Windows Genuine Advantage Registration Service (net32a) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\net32a.exe

O23 - Service: Windows Network Security Management Service (nsms) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\7.tmp

O23 - Service: Windows Vista/NT Runtime Compatibility Service (ntrcs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\NT\nrcs.exe

O23 - Service: Win32Sr - Unknown owner - C:\WINDOWS\win32ssr.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Internet Control (Windows Internet) - Unknown owner - C:\WINDOWS\internet.exe

Tak jak pisałem, co chwilę rozłącza mi neostradę, nie pozwala zainstalować antywira, wyłącza nagle przeglądarkę, tworzy w C pliki, których nazwy składają się z szeregu znaków na przemian cyfra, litera itd. i rozszerzeniu .exe

Proszę o pomoc.


(Myszonus) #2

Start --> uruchom --> cmd i wklepujesz :

  1. Startujesz do trybu awaryjnego i wyłączasz przywracanie systemu.

  2. Pliki/foldery na czerwono skasuj z dysku.

  3. Wpisy skasuj Hijackiem.

  4. Daj log z Silenta.

BTW : Proponuję odisntalować Spyware Terminatora.


(Bbieniol) #3

Dodam jeszcze: użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (jeżeli jakieś znaczki są żółte, to niech takie zostaną). Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.


(Jaszczompmail) #4

tak też uczynię jak tylko zasiądę w domu przed kompem. :smiley:

loga z silenta nie mogę dać, bo pojawia mi się taki komunikat:

Dostęp do hosta skryptów systemu windows jest wyłączony na tym komputerze. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać szczegółowe informacje.

(Myszonus) #5

Użyj noscript.exe i zmień z disable na enable. Lub jak nie zadziała --> Włączanie WSH.