Curl i formularz


(Patrol) #1

Witam!

No i zrobiłem!

<?php

if(isset($_POST['submit']))

{

	$explode=explode("\n",$_POST['codes']);

	$code=count($explode);

	for($i=0;$i<$code;$i++) 

		{

		$hand = curl_init();

		curl_setopt($hand, CURLOPT_URL, 'http://www.duxgames.com.pl/signin.php');

		curl_setopt($hand, CURLOPT_POST, 1);

		curl_setopt($hand, CURLOPT_POSTFIELDS, 'username=&password=&submitsignin= ');

		curl_exec($hand);


		curl_close($hand);


 		$hand1 = curl_init();

		curl_setopt($hand1, CURLOPT_URL, 'http://www.duxgames.com.pl/activatecodes.php');

		curl_setopt($hand1, CURLOPT_POST, 1);

		curl_setopt($hand1, CURLOPT_POSTFIELDS, 'code=$explode[$i]&submit= ');

		curl_exec($hand1);


		curl_close($hand1);

		}

	echo '
Kody zostały aktywowane!';

}

?>

Lecz mi nie działa :frowning:

A dokładniej na pierwszej stronie pokazuje mi się że się zalogowałem, a na 2 że muszę się zalogować. Dlaczego tak jest?


(adpawl) #2

Nie mam teraz możliwości sprawdzenia kodu w akcji, ale co mi się rzuciło w oczy, to zamiast

'code=$explode[$i]&submit= '

powinno być chyba

"code=$explode[$i]&submit= "

poza tym dorzucił bym po

curl_close($hand);

unset ($hand);

...i podpbnie dla $hand1

Do

wypadało by dodać chociaż action=""

...dodatkowo count i pętle for zastapił bym pętlą foreach