Curl jako logowanie zdalne do poczty


(morfeusz9510) #1

Posiadam pocztę email u mojego hostingodawcy, logowanie do niej odbywa się poprzez wpisanie danych na jego stronie do skryptu poczty roundmail.

Chciałbym dodać na swojej stronie formularz logowania do tej poczty oparty o curl, tak aby z formularza na stronie wczytać dane i później przesłać jest post'em poprzez curl do roundmaila i zwrócić na ekran użytkownika zalogowaną już pocztę. W PHP jestem początkujący, mógłby mnie ktoś nakierować jakie dane muszę wczytać do funkcji aby logowanie działało i tak aby było to bezpieczne?

<?php

$login = "test@test.pl";
$haslo = "test";

$plik = 'cookie.txt'; 
$f = curl_init();
curl_setopt($f, CURLOPT_URL, 'http://poczta.hekko.pl');
curl_setopt($f, CURLOPT_HEADER, 0); 
curl_setopt($f, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (X11; U; pl-PL; rv:1.9) Gecko/2008061015 Firefox/3.0)');
curl_setopt($f, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt($f, CURLOPT_POSTFIELDS, 'username='.urlencode($login)' &password='.urlencode($haslo)'');
curl_setopt($f, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
curl_setopt($f, CURLOPT_COOKIEFILE, $plik); 
curl_setopt($f, CURLOPT_COOKIEJAR, $plik);
$file = curl_exec($f);
echo $file;
curl_close($f);

?>