Ćwiczenia w programowaniu w zakresie przetwarzania tablicy i łańcuchów

adanie 1
Napisz program, który policzy ilość wpisanych znaków. Nie więcej niż 10
Zadanie 2
Napisz program, który umożliwi wpisanie w pierwszej linii Twojego imienia, w drugiej nazwiska i połączy te dwa wyrazy oddzielone spacją, wyświetlając je w trzeciej linii.

Zadanie 3
Napisz program wyświetlający 10 lub więcej znaków specjalnych z tablicy ASCII
Np. oraz polskie znaki:ęążźć… itd