Cyrlica w Windows XP

Mam problem. Zainstalowałem pakiety językowe dla Wschodu, a nadal zamiast znaków z cyrlicy mam znaki zapytania. Jak mogę to naprawić?

W przeglądarce FireFox wyświetla mi je bez problemu oraz mogę nimi pisać, ale jak otwieram rosyjski program mam same ???.

Mogę tez pisać cyrlicą. йцукен

Musisz zainstalować Wschodnie czcionki :slight_smile:

Jak to zrobię? Jestem zielony :x

Zainstaluj pakiet czcionek do office i masz problem z głowy

Zainstalowałem Office 2003 i nadal nie mam czcionek w programach.

Zamiast cyrlicy w programach mam albo znaki zapytania albo dziwne znaki jak np. “Âűďîëí˙ĺňń˙ âőîä…”

Proszę o szybką pomoc!

Tu masz tekst z tej strony :

http://office.microsoft.com/pl-pl/word- … 30512.aspx

Udostępnianie innych języków

Aby udostępnić języki, które mają być używane podczas edycji dokumentów w programie Word, wykonaj następujące czynności:

1.Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Office, wskaż polecenie Narzędzia Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Ustawienia języka pakietu Microsoft Office 2003.

Uwaga Jeśli narzędzie Ustawienia języka pakietu Microsoft Office 2003 jest używane po raz pierwszy, po wyświetleniu odpowiedniego monitu włóż dysk CD pakietu Office 2003 do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.

2.Kliknij kartę Włączone języki.

3.Na liście Dostępne języki kliknij języki, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Uwaga Jeśli obok nazwy języka na liście Dostępne języki jest wyświetlany tekst (obsługa ograniczona), może być konieczne zainstalowanie dodatkowej obsługi systemowej dla tego języka. Dostępny zakres obsługi zależy od systemu operacyjnego.

Dodane języki zostaną wyświetlone na liście Włączone języki.

4.Kliknij przycisk OK.

5.Jeśli w czasie wprowadzania zmian jest uruchomiony dowolny program pakietu Office, pojawi się następujący komunikat:

Aby używać nowych ustawień języka, musisz zamknąć i ponownie uruchomić wszystkie otwarte aplikacje pakietu Office.

Zamknąć teraz i ponownie uruchomić otwarte aplikacje pakietu Office?

W przypadku wyświetlenia takiego komunikatu kliknij przycisk Tak.

Nowe ustawienia językowe zostaną włączone po ponownym uruchomieniu programu Word.

W programach nadal nie ma cyrlicy.

Bo musisz ściągnąć program, w wersji rosyjskiej :-D. Ale w Windowsie masz?

zapewne teksty są zapisywane w złym kodowaniu albo co.