"Czarny Ekran Śmierci" spowodowany brakiem pamięci RAM


(Djzon) #1

"Czarny Ekran Śmierci" spowodowany brakiem pamięci RAM.

Wyszukałem w systemie bardzo małe pliki JPG (1 KB ... 10 KB) Łacznie 155,000. Wykorzystanie pamięci było więcej niż 5 GB RAM  i komputer coraz wolniej reagował aż w końcu pokazał się "Czarny Ekran Śmierci".

Pamięć stronicowania mam 2048 GB a pamięci fizycznej RAM 10 GB.

Jak uniknąć dużego zapotrzebowania na RAM ?

Pewnie "buforuje podgląd miniaturek"

Chociaż ja bardzo chcę miec podgląd, by wiedzieć co chciałbym zostawić a co usunąć.

 

Nie mogłem nic zrobić wcisnąłem tylko na PC przycisk odpowiedzialny za wyłacz.Komputer się nie wyłaczył ale przeszedł w stan uśpienia... Nacisnąłem ponownie włacz i pokazało się okno Logowania i ponownie pulpit się pokazał i wszystkie okna, programy działały poprawnie.

Więc o co tu chodzi?

Edit:

Usuwanie 20,000 plików JPG wykorzystanie ponad 5GB RAM explorer.exe


(Marcel97) #2

Ciężko stwierdzić po Twojej wypowiedzi co dokładnie jest problemem. Ekran śmierci nie powinien występować nawet po osiągnięciu limitu plików stronicowania. Proponuje zrobić test pamięci programem Memtest. 

 

Do ściągnięcia pod adresem: http://www.memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.iso.zip

 

Obraz należy nagrać na płytę CD, a następnie uruchomić z niej komputer. Test powinien wykazać czy występują problemy z pamięcią RAM


(Djzon) #3

Już testowałem wcześniej kilka razy - za każdym razem 0 błędów.

Czarny ekran pokazuje się zawsze w przypadku pełnego wykorzystania pamięci RAM. Nigdy inaczej.

Usuwanie 20,000 plików JPG (2 KB) wykorzystanie explorer.exe - ponad 5 GB


(Marcel97) #4

Skoro wyskakuję ekran śmierci to powinien być również pokazany kod błędu. Może po tym kodzie uda się ustalić w czym jest problem.


(Djzon) #5

System Windows pomyślnie zdiagnozował warunek braku pamięci wirtualnej. Następujące programy zużywają większość pamięci wirtualnej: explorer.exe (1892) zużywa 682252288 b

Version=1
EventType=AppHangTransient
EventTime=130415918496732512
ReportType=3
Consent=1
ReportIdentifier=7c8b21d8-c089-11e3-9763-1c6f6593ba87
IntegratorReportIdentifier=7c8b21d9-c089-11e3-9763-1c6f6593ba87
Response.type=4
Sig[0].Name=Podpis problemu: 01
Sig[0].Value=explorer.exe
Sig[1].Name=Podpis problemu: 02
Sig[1].Value=6.1.7601.17567
Sig[2].Name=Podpis problemu: 03
Sig[2].Value=4d672ee4
Sig[3].Name=Podpis problemu: 04
Sig[3].Value=unknown
Sig[4].Name=Podpis problemu: 05
Sig[4].Value=unknown
Sig[5].Name=Podpis problemu: 06
Sig[5].Value=unknown
Sig[6].Name=Podpis problemu: 07
Sig[6].Value=unknown
DynamicSig[1].Name=Wersja systemu operacyjnego
DynamicSig[1].Value=6.1.7601.2.1.0.256.1
DynamicSig[2].Name=Identyfikator ustawień regionalnych
DynamicSig[2].Value=1045
DynamicSig[22].Name=Dodatkowy podpis zawieszenia 1
DynamicSig[22].Value=4fcc730f37135d629527754707091e34
DynamicSig[23].Name=Dodatkowy podpis zawieszenia 2
DynamicSig[23].Value=1c18
DynamicSig[24].Name=Dodatkowy podpis zawieszenia 3
DynamicSig[24].Value=1c18014187c492816a6c6714065d06d5
DynamicSig[25].Name=Dodatkowy podpis zawieszenia 4
DynamicSig[25].Value=4fcc
DynamicSig[26].Name=Dodatkowy podpis zawieszenia 5
DynamicSig[26].Value=4fcc730f37135d629527754707091e34
DynamicSig[27].Name=Dodatkowy podpis zawieszenia 6
DynamicSig[27].Value=1c18
DynamicSig[28].Name=Dodatkowy podpis zawieszenia 7
DynamicSig[28].Value=1c18014187c492816a6c6714065d06d5
UI[3]=Program Eksplorator Windows nie odpowiada.
UI[4]=System Windows może wyszukać rozwiązanie w trybie online. Ponowne uruchomienie lub zamknięcie programu może spowodować utratę informacji.
UI[5]=Wyszukaj rozwiązanie i ponownie uruchom program
UI[6]=Wyszukaj rozwiązanie i ponownie uruchom program
UI[7]=Zamknij program
LoadedModule[0]=C:\Windows\Explorer.EXE
LoadedModule[1]=C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
LoadedModule[2]=C:\Windows\system32\kernel32.dll
LoadedModule[3]=C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
LoadedModule[4]=C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
LoadedModule[5]=C:\Windows\system32\msvcrt.dll
LoadedModule[6]=C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
LoadedModule[7]=C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
LoadedModule[8]=C:\Windows\system32\GDI32.dll
LoadedModule[9]=C:\Windows\system32\USER32.dll
LoadedModule[10]=C:\Windows\system32\LPK.dll
LoadedModule[11]=C:\Windows\system32\USP10.dll
LoadedModule[12]=C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
LoadedModule[13]=C:\Windows\system32\SHELL32.dll
LoadedModule[14]=C:\Windows\system32\ole32.dll
LoadedModule[15]=C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
LoadedModule[16]=C:\Windows\system32\EXPLORERFRAME.dll
LoadedModule[17]=C:\Windows\system32\DUser.dll
LoadedModule[18]=C:\Windows\system32\DUI70.dll
LoadedModule[19]=C:\Windows\system32\IMM32.dll
LoadedModule[20]=C:\Windows\system32\MSCTF.dll
LoadedModule[21]=C:\Windows\system32\UxTheme.dll
LoadedModule[22]=C:\Windows\system32\POWRPROF.dll
LoadedModule[23]=C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
LoadedModule[24]=C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll
LoadedModule[25]=C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll
LoadedModule[26]=C:\Windows\system32\dwmapi.dll
LoadedModule[27]=C:\Windows\system32\slc.dll
LoadedModule[28]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.18120_none_2b25b14c71ebf230\gdiplus.dll
LoadedModule[29]=C:\Windows\system32\Secur32.dll
LoadedModule[30]=C:\Windows\system32\SSPICLI.DLL
LoadedModule[31]=C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
LoadedModule[32]=C:\Windows\system32\CRYPTBASE.dll
LoadedModule[33]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_fa396087175ac9ac\comctl32.dll
LoadedModule[34]=C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
LoadedModule[35]=C:\Windows\system32\profapi.dll
LoadedModule[36]=C:\Windows\system32\apphelp.dll
LoadedModule[37]=C:\Windows\system32\CLBCatQ.DLL
LoadedModule[38]=C:\Windows\system32\EhStorShell.dll
LoadedModule[39]=C:\Windows\System32\cscui.dll
LoadedModule[40]=C:\Windows\System32\CSCDLL.dll
LoadedModule[41]=C:\Windows\system32\CSCAPI.dll
LoadedModule[42]=C:\Windows\system32\ntshrui.dll
LoadedModule[43]=C:\Windows\system32\srvcli.dll
LoadedModule[44]=C:\Windows\system32\IconCodecService.dll
LoadedModule[45]=C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
LoadedModule[46]=C:\Windows\system32\rsaenh.dll
LoadedModule[47]=C:\Windows\system32\RpcRtRemote.dll
LoadedModule[48]=C:\Windows\system32\SndVolSSO.DLL
LoadedModule[49]=C:\Windows\system32\HID.DLL
LoadedModule[50]=C:\Windows\System32\MMDevApi.dll
LoadedModule[51]=C:\Windows\system32\timedate.cpl
LoadedModule[52]=C:\Windows\system32\ATL.DLL
LoadedModule[53]=C:\Windows\system32\actxprxy.dll
LoadedModule[54]=C:\Windows\system32\ntmarta.dll
LoadedModule[55]=C:\Windows\system32\WLDAP32.dll
LoadedModule[56]=C:\Windows\System32\shdocvw.dll
LoadedModule[57]=C:\Windows\system32\LINKINFO.dll
LoadedModule[58]=C:\Windows\system32\SearchFolder.dll
LoadedModule[59]=C:\Windows\System32\StructuredQuery.dll
LoadedModule[60]=C:\Windows\system32\msutb.dll
LoadedModule[61]=C:\Windows\system32\USERENV.dll
LoadedModule[62]=C:\Windows\system32\SAMLIB.dll
LoadedModule[63]=C:\Windows\system32\samcli.dll
LoadedModule[64]=C:\Windows\system32\netutils.dll
LoadedModule[65]=C:\Windows\system32\MsftEdit.dll
LoadedModule[66]=C:\Windows\system32\msls31.dll
LoadedModule[67]=C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\tiptsf.dll
LoadedModule[68]=C:\Windows\system32\authui.dll
LoadedModule[69]=C:\Windows\system32\CRYPTUI.dll
LoadedModule[70]=C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
LoadedModule[71]=C:\Windows\system32\MSASN1.dll
LoadedModule[72]=C:\Windows\system32\urlmon.dll
LoadedModule[73]=C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
LoadedModule[74]=C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
LoadedModule[75]=C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
LoadedModule[76]=C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
LoadedModule[77]=C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
LoadedModule[78]=C:\Windows\system32\version.DLL
LoadedModule[79]=C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
LoadedModule[80]=C:\Windows\system32\normaliz.DLL
LoadedModule[81]=C:\Windows\system32\iertutil.dll
LoadedModule[82]=C:\Windows\system32\WININET.dll
LoadedModule[83]=C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
LoadedModule[84]=C:\Windows\system32\WINSTA.dll
LoadedModule[85]=C:\Windows\system32\XmlLite.dll
LoadedModule[86]=C:\Windows\system32\msiltcfg.dll
LoadedModule[87]=C:\Windows\system32\msi.dll
LoadedModule[88]=C:\Windows\system32\SFC.DLL
LoadedModule[89]=C:\Windows\system32\sfc_os.DLL
LoadedModule[90]=C:\Windows\System32\gameux.dll
LoadedModule[91]=C:\Windows\System32\wer.dll
LoadedModule[92]=C:\Windows\system32\thumbcache.dll
LoadedModule[93]=C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
LoadedModule[94]=C:\Windows\system32\WINMM.dll
LoadedModule[95]=C:\Windows\system32\wdmaud.drv
LoadedModule[96]=C:\Windows\system32\ksuser.dll
LoadedModule[97]=C:\Windows\system32\AVRT.dll
LoadedModule[98]=C:\Windows\system32\AUDIOSES.DLL
LoadedModule[99]=C:\Windows\system32\msacm32.drv
LoadedModule[100]=C:\Windows\system32\MSACM32.dll
LoadedModule[101]=C:\Windows\system32\midimap.dll
LoadedModule[102]=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
LoadedModule[103]=C:\Program Files\Ad Muncher\AM64-33707.dll
LoadedModule[104]=C:\Windows\system32\ws2_32.dll
LoadedModule[105]=C:\Windows\system32\NSI.dll
LoadedModule[106]=C:\Windows\system32\stobject.dll
LoadedModule[107]=C:\Windows\system32\BatMeter.dll
LoadedModule[108]=C:\Windows\system32\WTSAPI32.dll
LoadedModule[109]=C:\Windows\system32\es.dll
LoadedModule[110]=C:\Windows\system32\prnfldr.dll
LoadedModule[111]=C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
LoadedModule[112]=C:\Windows\system32\dxp.dll
LoadedModule[113]=C:\Windows\system32\WINTRUST.dll
LoadedModule[114]=C:\Windows\system32\Syncreg.dll
LoadedModule[115]=C:\Windows\ehome\ehSSO.dll
LoadedModule[116]=C:\Windows\System32\netshell.dll
LoadedModule[117]=C:\Windows\System32\IPHLPAPI.DLL
LoadedModule[118]=C:\Windows\System32\WINNSI.DLL
LoadedModule[119]=C:\Windows\System32\nlaapi.dll
LoadedModule[120]=C:\Windows\System32\AltTab.dll
LoadedModule[121]=C:\Windows\system32\wpdshserviceobj.dll
LoadedModule[122]=C:\Windows\system32\PortableDeviceTypes.dll
LoadedModule[123]=C:\Windows\system32\PortableDeviceApi.dll
LoadedModule[124]=C:\Windows\System32\pnidui.dll
LoadedModule[125]=C:\Windows\System32\QUtil.dll
LoadedModule[126]=C:\Windows\System32\wevtapi.dll
LoadedModule[127]=C:\Windows\System32\cscobj.dll
LoadedModule[128]=C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.DLL
LoadedModule[129]=C:\Windows\system32\dhcpcsvc.DLL
LoadedModule[130]=C:\Windows\System32\srchadmin.dll
LoadedModule[131]=C:\Windows\system32\credssp.dll
LoadedModule[132]=C:\Windows\System32\npmproxy.dll
LoadedModule[133]=C:\Windows\System32\SyncCenter.dll
LoadedModule[134]=C:\Windows\System32\Actioncenter.dll
LoadedModule[135]=C:\Windows\system32\imapi2.dll
LoadedModule[136]=C:\Windows\System32\hgcpl.dll
LoadedModule[137]=C:\Windows\System32\provsvc.dll
LoadedModule[138]=C:\Windows\system32\Wlanapi.dll
LoadedModule[139]=C:\Windows\system32\wlanutil.dll
LoadedModule[140]=C:\Windows\system32\wwanapi.dll
LoadedModule[141]=C:\Windows\system32\wwapi.dll
LoadedModule[142]=C:\Windows\System32\QAgent.dll
LoadedModule[143]=C:\Windows\System32\bthprops.cpl
LoadedModule[144]=C:\Windows\System32\ieframe.dll
LoadedModule[145]=C:\Windows\System32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
LoadedModule[146]=C:\Windows\system32\fxsst.dll
LoadedModule[147]=C:\Windows\system32\FXSAPI.dll
LoadedModule[148]=C:\Windows\system32\FXSRESM.DLL
LoadedModule[149]=C:\Windows\system32\wkscli.dll
LoadedModule[150]=C:\Windows\system32\SXS.DLL
LoadedModule[151]=C:\Windows\system32\DEVRTL.dll
LoadedModule[152]=C:\Windows\system32\MPR.dll
LoadedModule[153]=C:\Windows\System32\wscinterop.dll
LoadedModule[154]=C:\Windows\System32\WSCAPI.dll
LoadedModule[155]=C:\Windows\System32\wscui.cpl
LoadedModule[156]=C:\Windows\System32\werconcpl.dll
LoadedModule[157]=C:\Windows\System32\framedynos.dll
LoadedModule[158]=C:\Windows\System32\wercplsupport.dll
LoadedModule[159]=C:\Windows\System32\msxml6.dll
LoadedModule[160]=C:\Windows\System32\hcproviders.dll
LoadedModule[161]=C:\Program Files\Internet Explorer\ieproxy.dll
LoadedModule[162]=C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
LoadedModule[163]=C:\Windows\System32\NaturalLanguage6.dll
LoadedModule[164]=C:\Windows\System32\NLSData0000.dll
LoadedModule[165]=C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll
LoadedModule[166]=C:\Windows\system32\MSDART.DLL
LoadedModule[167]=C:\Windows\system32\bcrypt.dll
LoadedModule[168]=C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\OLEDB32R.DLL
LoadedModule[169]=C:\Windows\system32\mscoree.dll
LoadedModule[170]=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscoreei.dll
LoadedModule[171]=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\mscorwks.dll
LoadedModule[172]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_88e41e092fab0294\MSVCR80.dll
LoadedModule[173]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\mscorlib\bb750d3baf928f94ea3977e96af9769f\mscorlib.ni.dll
LoadedModule[174]=C:\Windows\assembly\GAC_64\GBHO\1.0.0.0__709f1911357dc329\GBHO.dll
LoadedModule[175]=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\mscorjit.dll
LoadedModule[176]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System\350ed175b92e48f5249a1bab538872e5\System.ni.dll
LoadedModule[177]=C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\SHDocVw\1.1.0.0__1b4e890f49261012\SHDocVw.dll
LoadedModule[178]=C:\Windows\system32\dsrole.dll
LoadedModule[179]=C:\Windows\system32\NetworkExplorer.dll
LoadedModule[180]=C:\Windows\System32\mf.dll
LoadedModule[181]=C:\Windows\System32\MFPlat.DLL
LoadedModule[182]=C:\Windows\system32\mlang.dll
LoadedModule[183]=C:\Windows\system32\twext.dll
LoadedModule[184]=C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamext.dll
LoadedModule[185]=C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll
LoadedModule[186]=C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Unlocker\IObitUnlockerExtension.dll
LoadedModule[187]=C:\Windows\system32\IObitSmartDefragExtension.dll
LoadedModule[188]=C:\Program Files\OO Software\Defrag\oodsh.dll
LoadedModule[189]=C:\Windows\system32\MSIMG32.dll
LoadedModule[190]=C:\Windows\system32\COMDLG32.dll
LoadedModule[191]=C:\Windows\system32\OLEACC.dll
LoadedModule[192]=C:\Program Files\OO Software\Defrag\OODSHRS.DLL
LoadedModule[193]=C:\Windows\system32\Incinerator64.dll
LoadedModule[194]=C:\Users\MOJA\AppData\Roaming\GG\ggdrive\ggdrive-menu.dll
LoadedModule[195]=C:\Windows\system32\mswsock.dll
LoadedModule[196]=C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
LoadedModule[197]=C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\ConvertToPDFShellExtension_x64.dll
LoadedModule[198]=C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\shellExt.dll
LoadedModule[199]=C:\Program Files\Defraggler\DefragglerShell64.dll
LoadedModule[200]=C:\Windows\system32\syncui.dll
LoadedModule[201]=C:\Windows\system32\SYNCENG.dll
LoadedModule[202]=C:\Program Files (x86)\TOTALI~1\AXTOTA~1.DLL
LoadedModule[203]=C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll
LoadedModule[204]=C:\Windows\system32\nvshext.dll
LoadedModule[205]=C:\Program Files\Windows Sidebar\sbdrop.dll
LoadedModule[206]=C:\Windows\system32\zipfldr.dll
LoadedModule[207]=C:\Windows\system32\acppage.dll
LoadedModule[208]=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll
LoadedModule[209]=C:\Windows\system32\MSVCR110_CLR0400.dll
LoadedModule[210]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\mscorlib\abf62e6545d2802fc60286678a67e6bf\mscorlib.ni.dll
LoadedModule[211]=C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Icaros\IcarosPropertyHandler.dll
LoadedModule[212]=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clrjit.dll
LoadedModule[213]=C:\Windows\system32\PhotoMetadataHandler.dll
LoadedModule[214]=C:\Program Files\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll
LoadedModule[215]=C:\Windows\system32\d3d9.dll
LoadedModule[216]=C:\Windows\system32\d3d8thk.dll
LoadedModule[217]=C:\Program Files\Windows Photo Viewer\PhotoBase.dll
LoadedModule[218]=C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnssui.dll
LoadedModule[219]=C:\Windows\system32\EhStorAPI.dll
FriendlyEventName=Nie odpowiada i został zamknięty
ConsentKey=AppHangXProcB1
AppName=Eksplorator Windows
AppPath=C:\Windows\explorer.exe
ReportDescription=Problem spowodował, że ten program przerwał interakcję z systemem Windows.

rgabrysiak


(Bogdan_G) #6

Windows buforuje miniatury nawet wtedy, gdy są usuwane i są Thumbs.db - chronione ukryte pliki w każdym folderze z obrazami, gdzie są zbuforowane miniatury. Właśnie, czasem zapychanie bufora powoduje crash, Usunięcie 20,000 plików graficznych, to w tym przypadki uruchomienie bufora na skalę taką, że stękał explorer.exe.

Możesz bezproblemowo usunąć nawet 100.000 plików, ale trzeba wpierw ustawić w opcjach folderów - zaznaczenie - nie buforuj miniatur. Po takim monstrualnym usuwaniu, zawsze można z powrotem odznaczyć to w opcjach folderów, by mieć lepszy wygląd miniatur. Nawet nie chodzi o jakiś program do czyszczenia thumbs, tylko o to mulenie przy buforowaniu.

 

Według mnie, to problemu nie ma, a win7 słynie, że byle antywirus zwalnia kopiowanie, wklejanie, usuwanie dużych plików (lub czapkę drobnych), zwalnia także buforowanie.

Nie jest problemem obsłużenie dziennie ileś tam obrazów, tylko duże obciążenie pamięci buforowaniem na skalę dużą...


(Djzon) #7

W przypadku Win 7 i ESET Smart security - nie ma żadnego znaczenia (czyli, że np. wyłaczenie oprogramowania NIC naprawde nie zmieni - zresztą każda osoba może to sam sprawdzić), jesli chodzi o inne antywirusy to pewnie tak...


(Bogdan_G) #8

Jednak masowe zmiany na plikach graficznych, gdzie jest podgląd miniatur i włączone buforowanie miniatur, często skutkują dużym obciążeniem pamięci i zawieszaniem się procesów, zwłaszcza explorer.exe. Można mieć dużo GB zbuforowanych miniatur, jednak chodzi o same masowe buforowanie.


(Djzon) #9

Wyłaczyłem BUFOROWANIE i nadal System potrzebuje niewyobrażalne ilości pamięci RAM (więcej niż 10 GB RAM)

dla 77,000 plików (pliki jpg po kilka KB).

System kompletnie wariuje, zawiesza się, nie reaguje, miga ekran itp.

explorer.exe - extremalne wykorzystanie pamięci RAM i pamięci stronicowania

 

I ciągle informacja "W systemie brakuje pamięci. Zamknij programy aby zapobiec utacie informacji (Pulpit, foldery)"

 

I koniec, klapa, kaplica i katastrofa. Nie mam więcej pomysłów.


(Bogdan_G) #10

Jak masz ustawione opcje wydajności? Usługę indeksowania?


(Djzon) #11
  1. Usługę indeksowania mam zawsze wyłączoną (wiem, że to potrafi spowolnić system).

  2. Efekty wizualne - ustwiłem niestandardowe, czyli odznaczyłem niektóre z nich (co poprawia trochę wydajność)

 

Chociaż to ma wiecej  wspólnego z wydajnością ogólną systemu niż z tym moim problemem...