Czasami rozłączy, niekiedy zamuli

Problem jak powyżej. Problem z neo 512. Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:01:39, on 2007-02-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\dziubek\Pulpit\Pulpit\do komputerów\bezpieczeństwo\z forum\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

F3 - REG:win.ini: load= C:\TCWIN45\PIPELINE\remind.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {45A4902E-4479-4EAE-A186-8D0F7E4C78DE} - (no file)

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_48.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {9FB3908C-6565-4CB0-95F8-E9F85258723C} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

O4 - Global Startup: Server4PC.lnk = C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{00497F53-E478-4C37-866E-328934C94D43}: NameServer = 85.255.116.149,85.255.112.60

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{436DFE74-023B-4E18-BEC7-83C7E01E086E}: NameServer = 85.255.116.149 85.255.112.60

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{53C6E58E-0C55-4630-840F-80BE47C35840}: NameServer = 85.255.116.149,85.255.112.60

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BF5237F7-2A39-4F3C-9A52-269D8840D09F}: NameServer = 85.255.116.149,85.255.112.60

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CD582C02-B18F-4FCE-991A-04278198BC08}: NameServer = 85.255.116.149,85.255.112.60

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D7978EEA-F5A2-425C-9DAD-2495901EBFB9}: NameServer = 85.255.116.149,85.255.112.60

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E2B60ECD-A5E6-4231-AE93-B73FD91C9065}: NameServer = 85.255.116.149,85.255.112.60

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.149 85.255.112.60

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{00497F53-E478-4C37-866E-328934C94D43}: NameServer = 85.255.116.149,85.255.112.60

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.149 85.255.112.60

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{00497F53-E478-4C37-866E-328934C94D43}: NameServer = 85.255.116.149,85.255.112.60

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.149 85.255.112.60

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

Folder usuń ręcznie w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Użyj narzędzia FixWareOut.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\fixwareout\report.txt

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:28:49, on 2007-02-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\dziubek\Pulpit\Pulpit\do komputerów\bezpieczeństwo\z forum\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

F3 - REG:win.ini: load= C:\TCWIN45\PIPELINE\remind.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

O4 - Global Startup: Server4PC.lnk = C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{436DFE74-023B-4E18-BEC7-83C7E01E086E}: NameServer = 85.255.116.149 85.255.112.60

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"]

"AtiPTA" = "atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"AVG7_CC" = "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP" ["GRISOFT, s.r.o."]

"BluetoothAuthenticationAgent" = "rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent" [MS]

"DAEMON Tools" = ""C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DT Soft Ltd."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG7 Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

"{9F97547E-460A-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG7 Find Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Find Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "PhoneBrowser"

 -> {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]

"{B95713CD-06FF-4D35-A9DA-4DBDFE5FD7F4}" = "Hex Editor Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\HHD Software\Hex Editor 3.x\heshell.dll" ["HHD Software"]


HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "load" = " C:\TCWIN45\PIPELINE\remind.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG7 Shell Extension\(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

Hex Editor 3\(Default) = "{B95713CD-06FF-4D35-A9DA-4DBDFE5FD7F4}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\HHD Software\Hex Editor 3.x\heshell.dll" ["HHD Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG7 Shell Extension\(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\dziubek\Dane aplikacji\Opera\Opera\profile\skin\3_1600x1200.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "dziubek" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"BlueSoleil" -> shortcut to: "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe" ["IVT Corporation"]

"Server4PC" -> shortcut to: "C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe" ["TechniSat"]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1168185560" -> launches: "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpqfrucl.exe -I "#Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1168185560"" [empty string]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\wshbth.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 28Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_10"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_10"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

AVG7 Alert Manager Server, Avg7Alrt, "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe" ["GRISOFT, s.r.o."]

AVG7 Update Service, Avg7UpdSvc, "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe" ["GRISOFT, s.r.o."]

BlueSoleil Hid Service, BlueSoleil Hid Service, "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe" [null data]

Bluetooth Support Service, BthServ, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k bthsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\bthserv.dll" [MS]}

Diskeeper, Diskeeper, ""C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe"" ["Diskeeper Corporation"]

HTTP SSL, HTTPFilter, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter" {"C:\WINDOWS\System32\w3ssl.dll" [MS]}Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzsnt07\Driver = "hpzsnt07.dll" ["HP"]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 129 seconds, including 10 seconds for message boxes)

Fixwareout

Last edited 1/30/2007

Post this report in the forums please 

...

Prerun check

»»»»» HKLM run and Winlogon System values


»»»»» System restarted

Reg Entries that were deleted 

...

Random Runs removed from HKLM 

...


»»»»» Misc files. 


»»»»» Checking for older varients.


»»»»» Postrun check 

»»»»» HKLM run 

»»»»» Winlogon System value

"system"=""

»»»»» 


PLEASE NOTE, There CAN be LEGITIMATE FILES LISTED IN THIS SECTION.


This WILL/CAN also list Legit Files, Submit them at Virustotal

Search five digit cs, dm kd and jb files.

»»»»» 

»»»»» Current runs 


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Cmaudio"="RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd"

"SpeedTouch USB Diagnostics"="\"C:\\Program Files\\Thomson\\SpeedTouch USB\\Dragdiag.exe\" /icon"

"AtiPTA"="atiptaxx.exe"

"AVG7_CC"="C:\\PROGRA~1\\Grisoft\\AVG7\\avgcc.exe /STARTUP"

"BluetoothAuthenticationAgent"="rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent"

"DAEMON Tools"="\"C:\\Program Files\\DAEMON Tools\\daemon.exe\" -lang 1033"

"New.net Startup"="rundll32 C:\\PROGRA~1\\NEWDOT~1\\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\IMAIL]

"Installed"="1"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\MAPI]

"Installed"="1"

"NoChange"="1"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\MSFS]

"Installed"="1"


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]


Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it

Usuń wpisy HJT.

Kiedy użyłeś fixwareout? Start => uruchom => wpisz regedit i kliknij OK => przejdź do klucza:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

sprawdź czy znajduje się tam wartość New.net Startup , a jeśli tak to usuń ją z prawokliku.