Czat nie działa pod IE


(batmomobil) #1

Witam mam problem czat nie wyświetla się pod przeglądarką IE,a w innych wyświetla się normalnie.W czym leży problem,gdzie szukać błędu???Tak umieściłem diva w html

<?php include ("online.php")?>[/code] ,tak wygląda kod php
[code]echo ' Ale czatzaloguj się do czata'; exit; } $user = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE nick='$nick' AND haslo='$haslo' LIMIT 1")); if (empty($user[id]) OR !isset($user[id])) { echo ' Nieprawidłowe logowanie. '; exit; } function czat() { switch($_POST['chat']) { case 'dodaj' : $echo = czat_dodaj(); break; default : $echo = czat_wyswietl(); break; } return $echo; } function czat_wyswietl() { $query = mysql_query('SELECT * FROM czat ORDER by id '); $czat = '

Czat:

'; while ($row=mysql_fetch_array($query)) { $czat .= '

 • '.$row['godzina'].'*('.$row['nazwa'].')*'; $czat .= '
 • ~~'.$row['tresc'].'

'; } $czat .= '
'; return $czat; } function czat_dodaj() { $nick = $_SESSION['nick']; $wpis = strip_tags(trim($_POST['wpis'])); $hour =date("D:H:i:s"); $name = $nick; mysql_query("INSERT INTO czat VALUES('0','$name','$hour','$wpis');"); $id = mysql_insert_id(); //ostatni wstawioy rekord if($id>10) //istnieje w bazie id >10 mysql_query("DELETE FROM czat WHERE id<".($id-10)." "); return ; } echo czat();
a tak css

#monte {width: 180px;height:auto; color:#000;margin:0;padding:0;box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,.5);-webkit-border-radius: 12px;

-moz-border-radius: 12px;}

#monte ul li {list-style:none;padding:1px 1px 1px 1px;}

#monte .windows {background-color:#86AED7;} #monte .windows1 {background-color:#e0ffff;}

}#habla_window_div_position {width: 200px;height:auto; 

float:left;

left:2px;

}

#habla_window_div_position_inline {

}

(Igor555313) #2

Jaka dokładnie wersja ?


(batmomobil) #3

Jeśli chodzi o wersję przeglądarki IE9.Pod innymi przeglądarkami się wyświetla.Aha zapomniałem dodać,że mam jeszcze skrypt czat.js

function czat()

{

  $().ready(function()

  {

    $("div#czat").load("czat.php");

  });

}

setInterval('czat()', 2000); 


$().ready(function()

{

  $('#dodaj').click(function()

  {

    $.ajax({

      type: "POST",

      url: "czat.php",

      data: "chat=dodaj&wpis="+$(this).prev("input#wpis").val(),

    });

    $('div#czat').load('czat.php');

  });


});

i bibliotekę Jquery.js.