Czegoś nie ma, cos jest... Na razie podejrzewam


(Szuman) #1

Z menu Start zniknęły mi wszystkie gry systemowe i WordPad (tyle zauważyłem, bo czasem korzystam). Przybyło kilka procesów, których dotąd nie widziałem. Przed paroma dniami skanowałem AdAware i znalazł jakiś niebezpieczny proces, ZoneAlarm pokazuje mi, że z internetu korzystają aplikacje, które wczesniej przez wiele miesięcy nie potrzebowały łaczyć sie netem. Gdy miałem Nortona, system był czyściutki, od paru tygodni używam NOD32 i zastanawiam się, czy wszystko jest ok...

Wklejam loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:27:19, on 2006-08-15

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\keyhook.exe

C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe

C:\Program Files\Samurize\Client.exe

C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzShadow\YzShadow.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\szuman\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\System32\keyhook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EdHTML] C:\Program Files\Binboy\EdHTMLv5.0\EdHTML.exe /none

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - Startup: Client.lnk = C:\Program Files\Samurize\Client.exe

O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzShadow\YzShadow.exe

O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: mt.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E1FD7383-E1D9-44FC-BE08-DE15E2700A8B}: NameServer = 213.199.194.19 213.199.194.17

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Z góry wielkie dzięki za pomoc :slight_smile:


(Kacz2n) #2

Do wywalenia:


(Myszonus) #3

Użyj programu Killbox

--> Uruchamiasz zaznaczasz Delete on reboot, w polu full path of file wklej ścieżkę :

C:\Windows\system32\mssvcc.exe

Klikasz X i reset kompa.

Wpisy skasuj Hijackiem. Daj log z Silent Runners – tu masz opis.