Czemu w nocy mam lepszy odbiór z AM niż w dzień?


(Saver) #1

Czemu w nocy z zwykłego radia AM odbiera mi ponad 20 kanałów a w dzień odbiera ledwo z 1-2 kanały?


(fiesta) #2

Dlatego że w nocy masz mniejszą ilość zakłóceń przemysłowych, możliwe że w nocy jest również lepsza propagacja fal radiowych.


(Kpc21) #3

Tu chodzi nie tyle o AM (rodzaj modulacji dźwięku), co o MW (fale średnie). A fale średnie w nocy mają znacznie lepszą propagację, odbierasz stacje z bardziej odległych krajów.