Czerwony znaczek "You privacy is in danger"


(Gupol 69) #1

Witam

Na tapecie wyskoczył mi czerwony znaczek i złowrogi napis "Your privacy is in danger"

Ciągle wyskakują mi stronki z niby antywirusami, a na pulpicie pojawiły się dziwne ikonki. Ogólnie rzecz biorąc - Złapałem jakiegoś wrednego wirusa.

Oto log z hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:30:08, on 2007-08-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation 5\kwsprod.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Ares\Ares.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Panasonic\LUMIXSimpleViewer\PhLeAutoRun.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation 5\kavmm.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\John\USTAWI~1\Temp\Rar$EX24.719\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: MSVPS System - {283A0EE3-2CC1-45AB-8207-B1D7B69C7F83} - C:\WINDOWS\duocore.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTek\ASUSDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation 5\kwsprod.exe" -run -n Workstation -v 5.0.0.0 -chkss

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Global Startup: LUMIX Simple Viewer.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O21 - SSODL: wmpenv - {FAF8ECAD-FF45-43DB-A17E-9D49E771F6AA} - C:\WINDOWS\wmpenv.dll

O21 - SSODL: wmpconf - {E6975764-F265-491C-88CB-DFD78094EFD6} - C:\WINDOWS\wmpconf.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation 5\kavmm.exe" -run bl -n Workstation -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000 (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

Proszę o pomoc w wytępieniu tego badziewia.

Z góry dziękuję


(Heniu133) #2

Zafiksuj te wpisy w HJT.

Ściągnij The Avenger,

wypakuj > uruchom > Input script manually > klikasz w lupkę > w nowo otwartym oknie wklejasz:

Po wklejeniu > Done > klik na zielone światło > ok i będzie restart.

Po restarcie wchodzisz gdzie masz The Avenger wklejasz raport avenger.txt.

Daj też log z ComboFix (opis zrobienia loga na samym dole strony).


(Maciej13 13) #3

Użyj SmitFraudFix z opcji 2 w Trybie Awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu.

Następnie, wykonaj wskazówki polecane przez @Qrczak'a13.


(Gupol 69) #4

No to jedziemy:

SmitFraudFix:


SmitFraudFix v2.216


Scan done at 0:51:20,56, 2007-08-24

Run from C:\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts127.0.0.1 localhost


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files


C:\WINDOWS\main_uninstaller.exe Deleted

C:\WINDOWS\privacy_danger\ Deleted


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{D4110B08-B7F3-40B1-BDB8-F7E3DE97AE35}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{D4110B08-B7F3-40B1-BDB8-F7E3DE97AE35}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{D4110B08-B7F3-40B1-BDB8-F7E3DE97AE35}: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.1.1 0.0.0.0»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


[/code]
Avenger:

[code]Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46 Running from registry key: \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\gnqkouei ******************* Script file located at: \??\C:\uyypnewp.txt Script file opened successfully. Script file read successfully Backups directory opened successfully at C:\Avenger ******************* Beginning to process script file: File C:\WINDOWS\duocore.dll deleted successfully. File C:\WINDOWS\wmpenv.dll deleted successfully. File C:\WINDOWS\wmpconf.dll deleted successfully. Completed script processing. ******************* Finished! Terminate.

ComboFix:

http://www.wklej.org/id/53ba794c0d

Ogólnie zauważyłem poprawę, zobaczymy jak będzie później, wielkie dzięki chłopaki.


(Heniu133) #5

Do notatnika wklej:

Plik > zapisz jako > zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki > zapisz pod nazwą Fix.reg np na

pulpicie > dwuklik na Fix.reg > potwierdzasz > restart.

Czyszczenie rejestru - jv16 PowerTools 1.3.0.195 + opis.

I powinno być ok.