Częste BlueScreeny. Najprawdopodobniej wina sprzętu

Robi sie nieciekawie z moim kompem, ale po kolei. uTorrent w przypadku złego wyłączenia programu ma procedurę sprawdzania niedokończonych plików. Mam jedno zadanie do ściągnięcia które zajmuje 8GB, więc sprawdzanie tego pliku trwa kilka minut. Jesli podczas tego sparwdzania włączę film lub przeglądam www to zobaczę najprawdopodobniej jeden z BlueScreen’ów:

1

BugCheck 1000000A, {0, 2, 1, 804dc11d}

*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys

Probably caused by : win32k.sys ( win32k+2a9b )

2

BugCheck 1000008E, {c0000005, 2c01001e, f50efc1c, 0}

Probably caused by : sptd.sys ( sptd+6c86 )

3

BugCheck 10000050, {934e63f4, 0, bf80ded5, 0}

Probably caused by : win32k.sys ( win32k+ded5 )

4

BugCheck 19, {20, 22, c5a, b87f000}

Cannot get _POOL_TRACKER_BIG_PAGES type size

Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+5c54e )

5

BugCheck 100000D1, {45f1b01c, 6, 0, f8cf6de3}

Probably caused by : P17.sys ( P17+1ede3 )

6

BugCheck 100000D1, {701d24e, 2, 0, 701d24e}

Probably caused by : USBPORT.SYS ( USBPORT+ab57 )

7

BugCheck 100000D1, {701d24e, 2, 0, 701d24e}

Probably caused by : USBPORT.SYS ( USBPORT+ab57 )

8

BugCheck C2, {7, cd4, 81863308, 81a58008}

Cannot get _POOL_TRACKER_BIG_PAGES type size

*** WARNING: Unable to verify timestamp for tcpip.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tcpip.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for e4usbaw.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for e4usbaw.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for USBPORT.SYS

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for USBPORT.SYS

Probably caused by : wanarp.sys ( wanarp+1cd5 )

Po takim resecie ciężko jest uruchomić kompa. Zwykle miga BlueScreen podczas uruchamiania komputera i procedura od nowa. Przed chwila było jeszcze gorzej: pozwoliłem podczas uruchamiania sprawdzić dysk. Scandisk sprawdził i było wszystko OK. Następnie system nie przeszedł już do wyboru użytkownika tylko się zawiesił. Po resecie komputer sie w ogóle nie uruchamiał. Na monitor nic nie było wysyłane (nawet ładowanie BIOSu). Pomogło zresetowanie ustawień BIOSu. Po zresetowaniu BIOSu doszło mi nowe, nieznane urządzenie “Kontroler PCI Simple Communication” Dysk sprawdzony programem Victoria 4.2 beta wolny od błędów Napięcia sprawdzone programem SpeedFan 4.33 : 3,3 - 3,25V 5 - 4,78V temp. proc. 55 stopni Log z HijackThis :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:50:13, on 2007-10-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Debugging Tools for Windows\windbg.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\TC PowerPack\totalcmd.exe

C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.daemonsearch.com/pl/ý

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BFA1B4DF-BC9D-4A87-9D12-05EF32387822}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 6183 bytes

Log z Silent Runners

"Silent Runners.vbs", revision 52, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"AlcoholAutomount" = ""C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount" ["Alcohol Soft Development Team"]

"DAEMON Tools" = ""C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DT Soft Ltd."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"autoclk" = "autoclk.exe" [file not found]

"adiras" = "adiras.exe" [file not found]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]

"KernelFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k"


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{D7B7A5AE-9D19-4F9E-9C6F-46C82D22D71C}" = "Wyślij na Fotosik.pl"

 -> {HKLM...CLSID} = "Wyślij na Fotosik.pl"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FOTOSI~1\FOTOSI~1.DLL" [null data]

"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "Nokia Phone Browser"

 -> {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]

"{B8323370-FF27-11D2-97B6-204C4F4F5020}" = "SmartFTP Copy Hook"

 -> {HKLM...CLSID} = "SmartFTP Copy Hook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\SmartFTP Client\smarthook.dll" ["SmartSoft Ltd."]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

{D7B7A5AE-9D19-4F9E-9C6F-46C82D22D71C}\(Default) = "{D7B7A5AE-9D19-4F9E-9C6F-46C82D22D71C}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Wyślij na Fotosik.pl"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FOTOSI~1\FOTOSI~1.DLL" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoSaveSettings" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|

Don't save settings at exit}


"ClearRecentDocsOnExit" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoRemoteRecursiveEvents" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


"ClearRecentDocsOnExit" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"Startup items in "Artur" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Gamma Loader" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."]

"DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe /W" [null data]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_02"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_02"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}\

"MenuText" = "@xpsp3res.dll,-20001"

"Exec" = "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [MS]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

<> "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe" ["Creative Technology Ltd"]

Diskeeper, Diskeeper, ""C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe"" ["Executive Software International, Inc."]

France Telecom Routing Table Service, FTRTSVC, "C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe" ["France Telecom"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

StarWind AE Service, StarWindServiceAE, "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe" ["Rocket Division Software"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]

WMDM PMSP Service, WMDM PMSP Service, "C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Canon BJ Language Monitor PIXMA iP1000\Driver = "CNMLM6e.DLL" ["CANON INC."]

hpzlnt09\Driver = "hpzlnt09.dll" ["HP"]---------- (launch time: 2007-10-07 18:53:28)

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 100 seconds, including 18 seconds for message boxes)

Konfiguracja mojego dziadka to: - MSI K7T266 Pro2, - AMD Athlon XP 1700+ - 256 MB DDR - HDD Seagate 120 GB - NVIDIA GeForce2 MX400 Podgląd zdarzeń Aplikacja:

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Application Error

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	1000

Data: 2007-10-08

Godzina: 02:25:15

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Aplikacja powodująca błąd explorer.exe, wersja 6.0.2900.3156, moduł powodujący błąd user32.dll, wersja 5.1.2600.3099, adres błędu 0x000218c8.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dane:

0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat

0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail

0010: 75 72 65 20 20 65 78 70 ure exp

0018: 6c 6f 72 65 72 2e 65 78 lorer.ex

0020: 65 20 36 2e 30 2e 32 39 e 6.0.29

0028: 30 30 2e 33 31 35 36 20 00.3156 

0030: 69 6e 20 75 73 65 72 33 in user3

0038: 32 2e 64 6c 6c 20 35 2e 2.dll 5.

0040: 31 2e 32 36 30 30 2e 33 1.2600.3

0048: 30 39 39 20 61 74 20 6f 099 at o

0050: 66 66 73 65 74 20 30 30 ffset 00

0058: 30 32 31 38 63 38 0d 0a 0218c8..

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Application Error

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	1000

Data: 2007-10-07

Godzina: 19:08:36

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Aplikacja powodująca błąd comcomp.exe, wersja 11.1.0.7, moduł powodujący błąd user32.dll, wersja 5.1.2600.3099, adres błędu 0x00008539.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dane:

0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat

0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail

0010: 75 72 65 20 20 63 6f 6d ure com

0018: 63 6f 6d 70 2e 65 78 65 comp.exe

0020: 20 31 31 2e 31 2e 30 2e 11.1.0.

0028: 37 20 69 6e 20 75 73 65 7 in use

0030: 72 33 32 2e 64 6c 6c 20 r32.dll 

0038: 35 2e 31 2e 32 36 30 30 5.1.2600

0040: 2e 33 30 39 39 20 61 74 .3099 at

0048: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset 

0050: 30 30 30 30 38 35 33 39 00008539

0058: 0d 0a ..

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Application Error

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	1000

Data: 2007-10-07

Godzina: 18:56:09

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Aplikacja powodująca błąd opera.exe, wersja 9.22.8801.0, moduł powodujący błąd ntdll.dll, wersja 5.1.2600.2180, adres błędu 0x0001213e.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dane:

0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat

0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail

0010: 75 72 65 20 20 6f 70 65 ure ope

0018: 72 61 2e 65 78 65 20 39 ra.exe 9

0020: 2e 32 32 2e 38 38 30 31 .22.8801

0028: 2e 30 20 69 6e 20 6e 74 .0 in nt

0030: 64 6c 6c 2e 64 6c 6c 20 dll.dll 

0038: 35 2e 31 2e 32 36 30 30 5.1.2600

0040: 2e 32 31 38 30 20 61 74 .2180 at

0048: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset 

0050: 30 30 30 31 32 31 33 65 0001213e

0058: 0d 0a ..

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Application Error

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	1000

Data: 2007-10-07

Godzina: 18:56:03

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Aplikacja powodująca błąd opera.exe, wersja 9.22.8801.0, moduł powodujący błąd unknown, wersja 0.0.0.0, adres błędu 0x0161b7f8.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dane:

0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat

0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail

0010: 75 72 65 20 20 6f 70 65 ure ope

0018: 72 61 2e 65 78 65 20 39 ra.exe 9

0020: 2e 32 32 2e 38 38 30 31 .22.8801

0028: 2e 30 20 69 6e 20 75 6e .0 in un

0030: 6b 6e 6f 77 6e 20 30 2e known 0.

0038: 30 2e 30 2e 30 20 61 74 0.0.0 at

0040: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset 

0048: 30 31 36 31 62 37 66 38 0161b7f8

0050: 0d 0a ..

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Application Error

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	1000

Data: 2007-10-07

Godzina: 18:55:10

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Aplikacja powodująca błąd opera.exe, wersja 9.22.8801.0, moduł powodujący błąd ntdll.dll, wersja 5.1.2600.2180, adres błędu 0x0001207a.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dane:

0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat

0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail

0010: 75 72 65 20 20 6f 70 65 ure ope

0018: 72 61 2e 65 78 65 20 39 ra.exe 9

0020: 2e 32 32 2e 38 38 30 31 .22.8801

0028: 2e 30 20 69 6e 20 6e 74 .0 in nt

0030: 64 6c 6c 2e 64 6c 6c 20 dll.dll 

0038: 35 2e 31 2e 32 36 30 30 5.1.2600

0040: 2e 32 31 38 30 20 61 74 .2180 at

0048: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset 

0050: 30 30 30 31 32 30 37 61 0001207a

0058: 0d 0a ..

System:

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7000

Data: 2007-10-08

Godzina: 01:10:17

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Nie można uruchomić usługi General Purpose USB Driver (e4ldr.sys) z powodu następującego błędu: 

Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia. 


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7034

Data: 2007-10-08

Godzina: 00:01:36

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Usługa France Telecom Routing Table Service niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7034

Data: 2007-10-08

Godzina: 00:01:25

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Usługa Creative Service for CDROM Access niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7034

Data: 2007-10-08

Godzina: 00:01:01

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Usługa Diskeeper niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7034

Data: 2007-10-08

Godzina: 00:00:43

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Usługa StarWind AE Service niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7034

Data: 2007-10-08

Godzina: 00:00:41

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Usługa WMDM PMSP Service niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

W wolnej chwili sprawdzę memtestem pamięć RAM. Skaner on-line mks zawiesza się na rtcres.dll. Logi z GMERa :http://wklej.org/id/cb37508354http://wklej.org/id/861801c3f3Całość czwartego MiniDump’a

Loading Dump File [C]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available


Symbol search path is: ***Invalid***

****************************************************************************

* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *

* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *

* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *

****************************************************************************

Executable search path is: 

*********************************************************************

* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *

* *

* The Symbol Path can be set by: *

* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *

* using the -y argument when starting the debugger. *

* using .sympath and .sympath+ *

*********************************************************************

Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2

*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe

Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a620

Debug session time: Sun Oct 7 18:15:54.015 2007 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 0:00:59.578

*********************************************************************

* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *

* *

* The Symbol Path can be set by: *

* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *

* using the -y argument when starting the debugger. *

* using .sympath and .sympath+ *

*********************************************************************

Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2

*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe

Loading Kernel Symbols

.............................................................................................................................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

...........

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


Use !analyze -v to get detailed debugging information.


BugCheck 19, {20, 22, c5a, b87f000}


***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.


***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.


*************************************************************************

******

******

***Your debugger is not using the correct symbols***

******

***In order for this command to work properly, your symbol path***

***must point to .pdb files that have full type information.***

******

***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***

***contain the required information. Contact the group that***

***provided you with these symbols if you need this command to***

***work.***

******

***Type referenced: nt!PVOID***

******

*************************************************************************

unable to get nt!MmSpecialPoolStart

unable to get nt!MmSpecialPoolEnd

*************************************************************************

******

******

***Your debugger is not using the correct symbols***

******

***In order for this command to work properly, your symbol path***

***must point to .pdb files that have full type information.***

******

***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***

***contain the required information. Contact the group that***

***provided you with these symbols if you need this command to***

***work.***

******

***Type referenced: nt!_POOL_HEADER***

******

*************************************************************************

unable to get nt!MmPoolCodeStart

unable to get nt!MmPoolCodeEnd

*************************************************************************

******

******

***Your debugger is not using the correct symbols***

******

***In order for this command to work properly, your symbol path***

***must point to .pdb files that have full type information.***

******

***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***

***contain the required information. Contact the group that***

***provided you with these symbols if you need this command to***

***work.***

******

***Type referenced: nt!_POOL_HEADER***

******

*************************************************************************

*************************************************************************

******

******

***Your debugger is not using the correct symbols***

******

***In order for this command to work properly, your symbol path***

***must point to .pdb files that have full type information.***

******

***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***

***contain the required information. Contact the group that***

***provided you with these symbols if you need this command to***

***work.***

******

***Type referenced: nt!_POOL_TRACKER_BIG_PAGES***

******

*************************************************************************

Cannot get _POOL_TRACKER_BIG_PAGES type size

Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+5c54e )


Followup: MachineOwner

Po pierwsze. Odkręć boczną klapę od kompa, wyjmij części przeczyść złóż na nowo.

Po drugie jak na mnie skoro zostaja pliki do wykonania coś zakłóca komunikację między RAM a HDD.

skan na szkodniki. :wink: http://www.pandasoftware.com/activescan … ncipal.htm

hehe tym to nawet nic nie znajdziesz :wink:

Zdarzenie Status Lokalizacja                                                                                                                           


Spyware:Cookie/Atlas DMT                            

Nie wyleczalny C:\Documents and Settings\Artur\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kw128t9a.default\cookies.txt[.atdmt.com/]                                                                        

Spyware:Cookie/Tradedoubler                           

Nie wyleczalny C:\Documents and Settings\Artur\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kw128t9a.default\cookies.txt[.tradedoubler.com/]                                                                    

Spyware:Cookie/2o7                               

Nie wyleczalny C:\Documents and Settings\Artur\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\kw128t9a.default\cookies.txt[.2o7.net/]                                                                         

Niechciane narzędzia:Application/NirCmd.A                    

Nie wyleczalny C:\WINDOWS\nircmd.exe                                                                                                                      

Niechciane narzędzia:Application/NirCmd.A                    

Nie wyleczalny E:\Niezbędnik\Narzędzia\Bezpieczeństwo\ComboFix.exe[ComboFixT\nircmd.exe]                                                                                            

Virus:Trj/Rebooter.J                              

Zdezynfekowany E:\Niezbędnik\Narzędzia\Bezpieczeństwo\SmitfraudFix\Reboot.exe                                                                                                 

Niechciane narzędzia:Application/SuperFast                   

Nie wyleczalny E:\Niezbędnik\Narzędzia\Bezpieczeństwo\SmitfraudFix\RESTART.EXE                                                                                                 

Virus:Generic Malware                              

Zdezynfekowany E:\Niezbędnik\Narzędzia\hasło\RevelationHelper.dll

nie ma się czym przejmować wszystko jest w porządku. Przeczyśc kompa programem CCleaner :wink:

CZYSZCZENIE ZAKOŃCZONE - (7,298 sek)

------------------------------------------------------------------------------------------

637,7MB usunięto.

troche tego było… :wink: Zastanawia mnie jednak fakt czemu ten komp nei chciał sie podnieśc i musiałem restartować BIOS… Jednak niewiele się zmieniło. 1. Włączam kompa 2. Łączę Neostradę (USB) 3. Włączam uTorrenta (sprawdzanie zadań do pobrania) 4. Włączam film

BugCheck 100000D1, {c4ede01c, 6, 0, f8eb6de3}

***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.

***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.

Probably caused by : P17.sys ( P17+1ede3 )

Zastanawiałem się nad przeinstalowaniem sterowników do karty dźwiękowej jednak z tego co zdążyłem sie dowiedzieć to problem tkwi w karcie dźwiękowej a nie w sterownikach do niej :frowning:

Obawiam się zatem, iż niewiele da się zdziałać w tej kwestii :confused:

Jakieś pomysły?

i byś dobrze zrobił :wink:

Sterowniki od karty przeinstalowałem i na niewiele to się zdało…

Teraz pojawiły się takie oto cudaki

BugCheck 10000050, {e13e419c, 1, f95a21b1, 1}

Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs+61b1 )

BugCheck 100000D1, {24748b5e, 2, 0, f8cdc497}

*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbohci.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbohci.sys

Probably caused by : usbohci.sys ( usbohci+1d74 )

i standardowo co jakis czas win32k.sys i ntoskrnl.exe. czasami pokazuje mi się taki oto błąd:

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Application Error

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	1000

Data: 2007-10-15

Godzina: 14:35:23

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Aplikacja powodująca błąd comcomp.exe, wersja 11.1.0.7, moduł powodujący błąd rpcrt4.dll, wersja 5.1.2600.2180, adres błędu 0x00010125.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dane:

0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat

0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail

0010: 75 72 65 20 20 63 6f 6d ure com

0018: 63 6f 6d 70 2e 65 78 65 comp.exe

0020: 20 31 31 2e 31 2e 30 2e 11.1.0.

0028: 37 20 69 6e 20 72 70 63 7 in rpc

0030: 72 74 34 2e 64 6c 6c 20 rt4.dll 

0038: 35 2e 31 2e 32 36 30 30 5.1.2600

0040: 2e 32 31 38 30 20 61 74 .2180 at

0048: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset 

0050: 30 30 30 31 30 31 32 35 00010125

0058: 0d 0a ..

A teraz jakieś pomysły? :>

Teraz masa błedów że wina noe, coś z driverami od USB,

start > Uruchom > sfc /scannow

z płytką XP w napędzie.

Po wpisaniu komunikatu ->

Czekaj aż system Windows sprawdzi, czy wszystkie chronione pliki systemu Windows są nienaruszone i w wersjach orginalnych.

Program kończy działanie bez jakiegokolwiek komunikatu o błędzie, zatem chyba w tej mierze wszystko OK.EDIT:Dobra następna porcja wiadomości: W usługach zauważyłem wreszcie zależność 1. Save Dump za kilka sekund 2.

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7000

Data: 2007-10-15

Godzina: 23:24:10

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Nie można uruchomić usługi General Purpose USB Driver (e4ldr.sys) z powodu następującego błędu: 

Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia. 


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Teraz raznawet wyskoczył mi na BlueScreenie ten plik razem z win32k.sys, ale po uruchomieniu systemu i przepuszczeniu MiniDumpa przez WinDbg nic z niego nie pozostało. Jedynie standardowy komunikat:

BugCheck 1000008E, {c0000005, bf823a3b, f6d2da74, 0}

Probably caused by : win32k.sys ( win32k+23a3b )

Jak juz jesteśmy przy tym USB to może wreszcie wspomnę, że coś nie tak jest z zainstalowaną drukarką i za każdym razem przy uruchamianiu systemu proszony jestem o pliki których nie ma na CD (a z niego instalowałem tą drukarkę). Drukarka działa po anulowaniu tego procesu dlatego nie przejmowałem się tym komunikatem… Przy okazji wkleję nowe błędy z podglądu zdarzeń:

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7034

Data: 2007-10-15

Godzina: 23:26:17

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Usługa StarWind AE Service niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7034

Data: 2007-10-15

Godzina: 23:26:22

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Usługa WMDM PMSP Service niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7034

Data: 2007-10-15

Godzina: 23:26:35

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Usługa Diskeeper niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Zobacz - http://www.searchengines.pl/t80620.html

Poczytaj to:

http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=50339

@Gutek2222

Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale przy błędzie PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA mowa jest o adresie 0x50. Natomiast u mnie jest to:

1000000A, {831063, 2, 0, 804dbe7b}

1000008E, {c0000005, bf80114f, f6efaa80, 0}

1000008E, {c0000005, bf837d22, f53a0934, 0}

1000008E, {c0000005, bf837d1f, f2a5a96c, 0}

1000008E, {c0000005, bf823a3b, f6d2da74, 0}

Jeśli chodzi o pamięć RAM, to przetestowałem ja w programie memtest… Mam tylko 256MB. Ten test niby nie pokazał błędów, ale przy chyba 10 teście komp sie zawiesił (test trwał około 6h).

Jeśli chodzi o wskazanie na wirusa to przetestowałem komputer na obecnośc szkodników skanerem on-linePandaActiveScan z efektem podanym kilka postow wyzej. Sądziłem, iż tą przyczynę można odrzucić

Wczoraj wieczorem grzebałem po necie i ściągnąłem program SUPERAntiSpyware. Pomyślałem, że sprawdzenie kompa czymś nowym nei zaszkodzi. Nic bardziej mylnego. Program zawieszał system podczas testowania *.dll. A przy 3 próbie po zawieszeniu kompa musiałem przy uruchamiani kompa wcisnąć F1 aby przywrócić ustawienia domyślne BIOS bo znowu coś nie grało…

@jan1

I co mam na tej stronie niby wyczytać? Sposób obsługi Microsoft Debugging Tools? Nie uważasz, że skoro kopiuję tutaj fragmenty obrobionego MiniDumpa to już zdolność obsługi tego programu posiadłem? Problem polega na tym, iż zwracane błędy kierują na win32k.sys i ntoskrnl.exe co nie jest jednoznacznym rozwiązaniem problemu.

No to jaki problem odszukać w necie czego te błędy dotyczą i sposób naprawy?

prosze zobacz - http://www.google.com/search?client=ope … 8&oe=utf-8

Analizując wcześniejsze błędy to wychodziło na to że mam wadliwą kartę dźwiekową, później RAM. Teraz chciałem naprawić windowsa… włożyłem płytkę, w odpowiednim momencie R i… zwis. Przy trzeciej próbie dostałem BlueScreena 0x7B

Cały czas nie udaje mi się naprawić błędu:

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Service Control Manager

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	7000

Data: 2007-10-17

Godzina: 23:47:05

Użytkownik: Brak

Komputer:	AR2REK

Opis:

Nie można uruchomić usługi General Purpose USB Driver (e4ldr.sys) z powodu następującego błędu: 

Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

Po którym po kilku sekundach jest BlueScreen.

BugCheck 1000000A, {240f62, 2, 1, 804dc0aa}

Probably caused by : win32k.sys ( win32k+2f70 )

Na dodatek system uruchamia mi się o jakies 2min dłużej. Gdy jest już niemalże wszystko załadowane nastaje cisza i komp “czeka”. Podczas tej ciszy mogę włączyć np. Total Commandera, Operę , ale aplikacji łączącej z netem już nie.