Częste disconnecty przy neo+


(Yenemy) #1

Witam wszystkich, prosiłbym bardzo o sprawdzenie loga. Mam dosyć poważny problem, bo posiadając neostradę jakiś wirus/spyware rozłącza mnie z nią i utworzył bardzo wiele rodzajów połączeń nazywających się user1....

Byłbym niezmiernie wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:36:06, on 2006-06-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\program files\powerstrip\pstrip.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\ICROSO~1\taskmgr.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\DOCUME~1\Enemy\DANEAP~1\DOBE~1\NLOOKU~1.EXE

C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

D:\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = prosearching.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = prosearching.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = prosearching.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = prosearching.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = prosearching.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = prosearching.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = prosearching.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = prosearching.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: C:\WINDOWS\system32\st3d.dll - {86AA461F-2A5B-4889-B543-E1BBA6746D61} - C:\WINDOWS\system32\st3d.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - (no file)

O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - C:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerStrip] c:\program files\powerstrip\pstrip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [c640ec9b.exe] C:\WINDOWS\System32\c640ec9b.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] d:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Itls] "C:\WINDOWS\System32\ICROSO~1\taskmgr.exe" -vt yax

O4 - HKCU\..\Run: [Mnzdqgp] C:\Documents and Settings\Enemy\Dane aplikacji\?dobe\n?lookup.exe

O4 - HKCU\..\Run: [c640ec9b.exe] C:\Documents and Settings\Enemy\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\c640ec9b.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: IRC - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00a36796afcc} - C:\Program Files\nvIRC\nvIRC.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Connect to IRC - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00a36796afcc} - C:\Program Files\nvIRC\nvIRC.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\adsuntdt.mht!http://adextension.com/ext2/lca.chm::/Bridge-c139.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193457} - file://c:\ex.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193458} - file://c:\ex.cab

O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-622221193458} - file://c:\ex.cab

O16 - DPF: {64311111-1111-1121-1111-111191113457} - file://c:\eied_s7.cab

O16 - DPF: {74CD40EA-EF77-4BAD-808A-B5982DA73F20} (YazzleActiveX Control) - http://yax-download.yazzle.net/YazzleActiveX.cab?refid=1162

O16 - DPF: {97B79133-88F0-45F0-8D57-0F2EF27D9C66} - http://85.255.114.166/1/rdgPL2404.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F2414D4E-F0BE-458B-81B2-F4D51713E135}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F7CFB921-B3CD-43ED-BD4C-3EAF32A527D6}: NameServer = 85.255.113.118,85.255.112.100

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\javaw.dll

O20 - Winlogon Notify: Setup - C:\WINDOWS\system32\dn8m01l1e.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: st3d - C:\WINDOWS\system32\st3d.dll

O20 - Winlogon Notify: winzdn32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winzdn32.dll

O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546} - C:\WINDOWS\System32\vbsys2.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

(Gutek) #2

 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

 4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Skanery do wyboru

 6. Pokazać nowe logi z HJT i Silenta :stuck_out_tongue:

Wpis R3 nie usuwasz hijackiem tylko usuniesz Registrar Lite, opis masz TUTAJ

Otworz notatnik i wklej:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa

Zastosuj się do tego Tematu

Pozdrawiam Gutek2222


(Yenemy) #3

Hej, zrobiłem większość czynności, które mi poradziłeś, niestety po uruchomieniu ponownym z trybu awaryjnego zauważyłem, że dalej jeste odłączany, poza tym coś mocno komputer spowalnia. Niżej bardziej szczegółowo opisałem czego się nie udało usunąć i z czym miałem problem.

Log z HiJack'a:

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\ProgramFiles\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerStrip] c:\program files\powerstrip\pstrip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] d:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: IRC - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00a36796afcc} - C:\Program Files\nvIRC\nvIRC.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Connect to IRC - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00a36796afcc} - C:\Program Files\nvIRC\nvIRC.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F2414D4E-F0BE-458B-81B2-F4D51713E135}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: st3d - C:\WINDOWS\system32\st3d.dll

O20 - Winlogon Notify: winzdn32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winzdn32.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

Tutaj z Silenta:

"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"NBJ" = ""C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"" ["Ahead Software AG"]

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"DAEMON Tools-1033" = ""C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DAEMON'S HOME"]

"TrojanScanner" = "C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe" ["Simply Super Software"]

"PowerStrip" = "c:\program files\powerstrip\pstrip.exe" ["EnTech Taiwan"]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"WinampAgent" = "d:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

{31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "bho2gr Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll" ["Headlight Software, Inc."]

{E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashFXP Helper for Internet Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll" ["IniCom Networks, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9}" = "Folder przesyłania Share-to-Web"

 -> {HKLM...CLSID} = "Folder przesyłania Share-to-Web"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\HPGS2WNS.DLL" ["Hewlett-Packard"]

"{6BFEB60E-A403-4C73-B12C-BDA29A57937F}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\mnwstr10.dll" [file not found]

"{B389694B-D6CE-4943-8CC7-BC8FF9418288}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\guard.tmp" [null data]

"{EB135727-ADFE-4176-81B6-8B7BFF6C550E}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\guard.tmp" [null data]

"{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}" = "Trojan Remover Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "Trojan Remover Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll" ["Simply Super Software"]

"{8B0E6497-1621-4B6C-850C-04B52A9AF152}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nmevent.dll" [null data]

"{D62779FF-4C6A-11CF-8D87-00AAFFFFF5BF}" = "Delphi Context Menu Shell Extension Example"

 -> {HKLM...CLSID} = "nvIRC"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\nvIRC\NAMESP~1.DLL" ["NDI Group"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\

INFECTION WARNING! "{86AA461F-2A5B-4889-B543-E1BBA6746D61}" = "st3"

 -> {HKLM...CLSID} = "C:\WINDOWS\system32\st3d.dll"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\st3d.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

INFECTION WARNING! "System" = "csrgz.exe" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

INFECTION WARNING! st3d\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\st3d.dll" [null data]

INFECTION WARNING! winzdn32\DLLName = "winzdn32.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Trojan Remover\(Default) = "{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Trojan Remover Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll" ["Simply Super Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Trojan Remover\(Default) = "{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Trojan Remover Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll" ["Simply Super Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Enemy\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "Enemy" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe /W" [empty string]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{44BE0690-5429-47F0-85BB-3FFD8020233E}" = "44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E"

 -> {HKLM...CLSID} = "UCmore XP - The Search Accelerator"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll" [file not found]


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{44BE0690-5429-47F0-85BB-3FFD8020233E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UCmore XP - The Search Accelerator"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll" [file not found]

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{C95FE080-8F5D-11D2-A20B-00A36796AFCC}\

"ButtonText" = "IRC"

"MenuText" = "Connect to IRC"

"Exec" = "C:\Program Files\nvIRC\nvIRC.exe" ["NDI Group"]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

Kerio Personal Firewall 4, KPF4, "C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe" ["Kerio Technologies"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 562 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 191 seconds.

---------- (total run time: 1022 seconds)

A tutaj jeszcze log z Kasperskiego Antywirusa Online:

-------------------------------------------------------------------------------

 KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT

 Tuesday, June 27, 2006 3:15:50 PM

 Operating System: Microsoft Windows XP Professional, (Build 2600)

 Kaspersky Online Scanner version: 5.0.83.0

 Kaspersky Anti-Virus database last update: 27/06/2006

 Kaspersky Anti-Virus database records: 190986

-------------------------------------------------------------------------------


Scan Settings:

	Scan using the following antivirus database: standard

	Scan Archives: true

	Scan Mail Bases: true


Scan Target - Critical Areas:

	C:\WINDOWS

	C:\DOCUME~1\Enemy\USTAWI~1\Temp\


Scan Statistics:

	Total number of scanned objects: 14653

	Number of viruses found: 15

	Number of infected objects: 58 / 0

	Number of suspicious objects: 0

	Duration of the scan process: 00:10:13


Infected Object Name / Virus Name / Last Action

C:\WINDOWS\country.exe	Infected: Trojan.Win32.Dialer.my	SKASOWANY

C:\WINDOWS\Debug\oakley.log	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.1\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.dag	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.10\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Agent.alf	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.11\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Agent.alf	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.12\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Agent.alf	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.13\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Agent.alf	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.14\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Agent.alf	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.15\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Agent.alf	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.16\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Agent.alf	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.17\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxg	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.18\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxg	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.19\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxg	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.2\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.dag	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.29\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.3\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.dag	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.30\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.31\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.32\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.33\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.34\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.35\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.36\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.37\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.38\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.39\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.4\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.dag	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.40\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.41\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.42\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.43\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.44\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.45\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.46\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.47\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.48\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.49\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.cxq	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.5\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Agent.alf	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.6\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Agent.alf	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.7\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Agent.alf	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.8\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Agent.alf	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CONFLICT.9\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Agent.alf	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\rdgPL2404.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.dag	skipped

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\rdgPL2405.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.dag	skipped

C:\WINDOWS\g1738687.dll	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Delf.zu	SKASOWANY

C:\WINDOWS\kl1.exe	Infected: Trojan-Dropper.Win32.Small.amd	SKASOWANY

C:\WINDOWS\Nowy folder\6a3afcd.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Obfuscated.a	SKASOWANY

C:\WINDOWS\Nowy folder\oins.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.PurityScan.cr SKASOWANY

C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\Sti_Trace.log	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\default	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SAM	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\software	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\system	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\h323log.txt	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\st3d.dll	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Delf.acp	skipped

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\system32\winzdn32.dll	Infected: Trojan.Win32.Agent.vg	skipped

C:\WINDOWS\system32\Μicrosoft\taskmgr.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.PurityScan.cr	skipped

C:\WINDOWS\Temp\OA.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.PurityScan.cq	SKASOWANY

C:\WINDOWS\Temp\win4C.tmp.exe	Infected: Trojan.Win32.Dialer.oy SKASOWANY

C:\WINDOWS\Temp\win62.tmp.exe	Infected: Trojan.Win32.Dialer.oy	SKASOWANY

C:\WINDOWS\Temp\win8E.tmp.exe	Infected: Trojan.Win32.Dialer.oy	SKASOWANY

C:\WINDOWS\wiadebug.log	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\wiaservc.log	Object is locked	skipped

C:\WINDOWS\winres.dll	Infected: Trojan-Downloader.Win32.IstBar.ff	SKASOWANY

C:\DOCUME~1\Enemy\USTAWI~1\Temp\a.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.Small.ckj	SKASOWANY

C:\DOCUME~1\Enemy\USTAWI~1\Temp\cli12A.tmp	Infected: Trojan.Win32.Agent.vg	SKASOWANY

C:\DOCUME~1\Enemy\USTAWI~1\Temp\OA.exe	Infected: Trojan-Downloader.Win32.PurityScan.cq	SKASOWANY


Scan process completed.

Tam gdzie jest SKASOWANY porobiłem wcześniej backupy i pousuwałem te rzeczy.

Propos tego co wcześniej poleciłeś mi usunąć:

Nie było go.

Tak samo go nie było, nie dziwne - jest file missing :wink:

j/w

j/w

j/w

j/w


Poza tym

Nie dało się usunąć, ani w trybie awaryjnym ani w normalnym. Zresztą 'javaw.dll' w awaryjnym też się nie udało, dopiero w normalnym dał się usunąć.

Co do usuwania Registrarem Lite, też nic bo nie znalazło w ogóle żadnych kluczy [kluczy, tak?] po prawej. Natomiast udało się to wspomniane przez Ciebie R3 usunąć HiJack'iem bezproblemowo.

Zmieniłem też nazwę tematu, sorry ale wcześniej tam w ogóle nie zajrzałem [tam czyt. do tamtego tematu].

Ojej, trochę tego jest, z góry dzięki za pomoc.


(Gblade) #4

Ściągnij Pocket Killbox>>>uruchom>>>zaznacz opcje "Delete on Reboot">>>w polu "Full path of file" wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\system32\st3d.dll

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winzdn32.dll

C:\WINDOWS\system32\guard.tmp

C:\WINDOWS\system32\nmevent.dll

Klikasz X i dopiero gdy wkleisz ostatnią ścieżke , zgadzasz się na restart kompa.

Otwórz notatnik i wklej:

Plik>>>zapisz jako>>zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki>>>zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom w trybie awaryjnym

Zastosuj narzędzie Look2Me-Destroyer(ściągnij i odpal w trybie awaryjnym)

Po zabiegach log z silent runners + L2MFix (instalujesz>>>odpalasz>>wybierasz opcje tworzenia loga (nr 1)


(Yenemy) #5

Tych dwóch w dalszym ciągu nie dałem rady usunąć, wyskakuje jakiś błąd w killboxie jakiś czyt ->

PendingFileRenameOperations Registry Data has been removed by External Process

L2M nie udało się uruchomić w trybie awaryjnym, tylko w normalnym zadziałał, znalazł trzy 'brudy' Komputer chodzi jeszcze wolniej niż wczesniej. Logi z L2M fixa:

L2MFIX find log 1.03

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]

"DLLName"="Ati2evxx.dll"

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000001

"Lock"="AtiLockEvent"

"Logoff"="AtiLogoffEvent"

"Logon"="AtiLogonEvent"

"Disconnect"="AtiDisConnectEvent"

"Reconnect"="AtiReConnectEvent"

"Safe"=dword:00000000

"Shutdown"="AtiShutdownEvent"

"StartScreenSaver"="AtiStartScreenSaverEvent"

"StartShell"="AtiStartShellEvent"

"Startup"="AtiStartupEvent"

"StopScreenSaver"="AtiStopScreenSaverEvent"

"Unlock"="AtiUnLockEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

 6c,00,00,00

"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

"DLLName"="cscdll.dll"

"Logon"="WinlogonLogonEvent"

"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"

"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"

"Startup"="WinlogonStartupEvent"

"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"

"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="SCardStartCertProp"

"Logoff"="SCardStopCertProp"

"Lock"="SCardSuspendCertProp"

"Unlock"="SCardResumeCertProp"

"Enabled"=dword:00000001

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"StartShell"="SchedStartShell"

"Logoff"="SchedEventLogOff"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

"Logoff"="WLEventLogoff"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

"DLLName"="WlNotify.dll"

"Lock"="SensLockEvent"

"Logon"="SensLogonEvent"

"Logoff"="SensLogoffEvent"

"Safe"=dword:00000001

"MaxWait"=dword:00000258

"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"

"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"

"Startup"="SensStartupEvent"

"Shutdown"="SensShutdownEvent"

"StartShell"="SensStartShellEvent"

"PostShell"="SensPostShellEvent"

"Disconnect"="SensDisconnectEvent"

"Reconnect"="SensReconnectEvent"

"Unlock"="SensUnlockEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\st3d]

"DLLName"="C:\\WINDOWS\\system32\\st3d.dll"

"logoff"="WACLEventLogoff"

"lock"="WACLEventLock"

"logon"="WACLEventLogon"

"startup"="WACLEventStartup"

"shutdown"="WACLEventShutdown"

"startshell"="WACLEventStartShell"

"unlock"="WACLEventUnlock"

"startscreensaver"="WACLEventStartScreenSaver"

"stopscreensaver"="WACLEventStopScreenSaver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"Logoff"="TSEventLogoff"

"Logon"="TSEventLogon"

"PostShell"="TSEventPostShell"

"Shutdown"="TSEventShutdown"

"StartShell"="TSEventStartShell"

"Startup"="TSEventStartup"

"MaxWait"=dword:00000258

"Reconnect"="TSEventReconnect"

"Disconnect"="TSEventDisconnect"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\winzdn32]

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"="winzdn32.dll"

"Impersonate"=dword:00000000

"Startup"="EvtStartup"

"Shutdown"="EvtShutdown"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]


**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta wˆa˜ciwo˜ci pliku multimedialnego"

"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"

"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"

"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona wˆa˜ciwo˜ci OLE Docfile"

"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powˆoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"

"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"

"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wy˜wietlania"

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wy˜wietlania"

"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usˆugi DS"

"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodno˜ci"

"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsˆugi danych wycinkowych powˆoki"

"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"

"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powˆoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"

"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"

"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"

"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powˆoki dla kompresji plik˘w"

"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powˆoki drukarek sieci Web"

"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"

"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"

"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"

"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"

"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"

"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powˆoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"

"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"

"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"

"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoˆĄczenia sieciowe"

"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoˆĄczenia sieciowe"

"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"

"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"

"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Rozszerzenia powˆoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows"

"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"

"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"

"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"

"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"

"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"

"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"

"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsˆuga techniczna"

"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsˆuga techniczna"

"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."

"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"

"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"

"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"

"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"

"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"

"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"

"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"

"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"

"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"

"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"

"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powˆoki zwi©kszonej"

"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powˆoki zwi©kszonej 2"

"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"

"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"

"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"

"{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}"="Pasek multimedi˘w"

"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"

"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"

"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"

"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"

"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"

"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupeˆnianie Microsoft"

"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"

"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeˆniania MRU"

"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeˆniania MRU"

"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"

"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ˜ledzenia"

"{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}"="Analizator paska adresu"

"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeˆniania historii Microsoft"

"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeˆniania folderu powˆoki Microsoft"

"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeˆniania Microsoft"

"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powˆoki"

"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"

"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powˆoki"

"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"

"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"

"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"

"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"

"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"

"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"

"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"

"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"

"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"

"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"

"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"

"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"

"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"

"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"

"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"

"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"

"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"

"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"

"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"

"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"

"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"

"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"

"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"

"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"

"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"

"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"

"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"

"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"

"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"

"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powˆoki"

"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"

"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"

"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"

"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"

"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"

"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsˆugi miniatur (DOCFILES)"

"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"

"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"

"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"

"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"

"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powˆoki kreatora publikacji"

"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usˆugi Passport"

"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"

"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"

"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"

"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanaˆu"

"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanaˆu"

"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsˆugi kanaˆu"

"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"

"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"

"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"

"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"

"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"

"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"

"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"

"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"

"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"

"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"

"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"

"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"

"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"

"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"

"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"

"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"

"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"

"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"

"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"

"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"

"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"

"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"

"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"

"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"

"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"

"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"

"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."

"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"

"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}"="AlcoholShellEx"

"{A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9}"="Folder przesyˆania Share-to-Web"

"{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}"="Trojan Remover Shell Extension"

"{D62779FF-4C6A-11CF-8D87-00AAFFFFF5BF}"="Delphi Context Menu Shell Extension Example"


**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:


C:\WINDOWS\SYSTEM32\

  px.dll Tue 2006-05-16 22:23:54 ..... 430 080 420,00 K

  pxdrv.dll Tue 2006-05-16 22:23:54 ..... 450 560 440,00 K

  pxmas.dll Tue 2006-05-16 22:23:54 ..... 176 128 172,00 K

  pxsfs.dll Tue 2006-05-16 22:23:54 ..... 1 257 472 1,20 M

  pxwave.dll Tue 2006-05-16 22:23:56 ..... 339 968 332,00 K

  st3d.dll Sat 2006-06-24 18:37:12 ..... 70 144 68,50 K

  vxblock.dll Tue 2006-05-16 22:23:56 ..... 28 672 28,00 K

  winzdn32.dll Sat 2006-06-10 17:40:48 ..... 15 317 14,96 K


8 items found: 8 files, 0 directories.

  Total of file sizes: 2 768 341 bytes 2,64 M

Locate .tmp files:


No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

 Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

 Numer seryjny woluminu: 1892-7F2F


 Katalog: C:\WINDOWS\System32


2006-06-10 23:30  


Tutaj Silent:

[code] "Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS] "NBJ" = ""C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"" ["Ahead Software AG"] "Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."] "MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS] "c640ec9b.exe" = "C:\Documents and Settings\Enemy\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\c640ec9b.exe" [null data] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"] "DAEMON Tools-1033" = ""C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DAEMON'S HOME"] "TrojanScanner" = "C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe" ["Simply Super Software"] "PowerStrip" = "c:\program files\powerstrip\pstrip.exe" ["EnTech Taiwan"] "QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."] "WinampAgent" = "d:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar Helper" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."] {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "bho2gr Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll" ["Headlight Software, Inc."] {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "FlashFXP Helper for Internet Explorer" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll" ["IniCom Networks, Inc."] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" \InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found] "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] "{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx" -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"] "{A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9}" = "Folder przesyłania Share-to-Web" -> {HKLM...CLSID} = "Folder przesyłania Share-to-Web" \InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\HPGS2WNS.DLL" ["Hewlett-Packard"] "{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}" = "Trojan Remover Shell Extension" -> {HKLM...CLSID} = "Trojan Remover Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll" ["Simply Super Software"] "{D62779FF-4C6A-11CF-8D87-00AAFFFFF5BF}" = "Delphi Context Menu Shell Extension Example" -> {HKLM...CLSID} = "nvIRC" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\nvIRC\NAMESP~1.DLL" ["NDI Group"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\ INFECTION WARNING! "{86AA461F-2A5B-4889-B543-E1BBA6746D61}" = "st3" -> {HKLM...CLSID} = "C:\WINDOWS\system32\st3d.dll" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\st3d.dll" [null data] HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."] INFECTION WARNING! st3d\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\st3d.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\ {F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = "PDF Column Info" -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ Trojan Remover(Default) = "{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}" -> {HKLM...CLSID} = "Trojan Remover Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll" ["Simply Super Software"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ Trojan Remover(Default) = "{52B87208-9CCF-42C9-B88E-069281105805}" -> {HKLM...CLSID} = "Trojan Remover Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\TROJAN~1\Trshlex.dll" ["Simply Super Software"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop is disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState HKCU\Control Panel\Desktop\ "Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Enemy\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp" Startup items in "Enemy" & "All Users" startup folders: ------------------------------------------------------- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart "DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe /W" [empty string] Enabled Scheduled Tasks: ------------------------ "Look2Me-Destroyer" -> launches: "D:\Look2Me-Destroyer.exe" ["Atribune.org"] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Toolbars HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\ "{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."] HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ "{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."] Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ {C95FE080-8F5D-11D2-A20B-00A36796AFCC}\ "ButtonText" = "IRC" "MenuText" = "Connect to IRC" "Exec" = "C:\Program Files\nvIRC\nvIRC.exe" ["NDI Group"] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."] Kerio Personal Firewall 4, KPF4, "C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe" ["Kerio Technologies"] Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS] ---------- + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives took 636 seconds. + The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars took 18 seconds. ---------- (total run time: 821 seconds)


(Gutek) #6

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa

Na te pliki co nie możesz usnąć