Częste restarty kompa


(Monty150) #1

Witam wszystkich, ostatnio przy rozruchu (bywają przez to właśnie problemy z rozruchem), niekiedy później komp się samoczynnie restartuje, np. zaraz po wejściu do pulpitu. Wiem, że są wirusy, chciałbym się ustrzec formatu, jeśli jest to możliwe. Samoczynnie instalują mi się na dysku C takie pliki: mc-110-12-0000137, mc-110-12-0000140, a razem z tym pliki mousepad, setup. Instalacja następuje samoczynnie po szybkim mignięciu strony w IE z napisem installed, posiadam Avasta, Kerio Personal Firewall, Ad-Aware i nic nie pomagają. Za każdym razem przenoszę te pliki do kwarantanny, ale potem ponownie się pojawiają. Dodatkowo instaluje się Toolbar888 bodajże.

Oto mój log w Hijack'u:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:15:45, on 2006-04-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\msnmsg.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\Network\ipnetwork.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Common Files\Windows\services32.exe

C:\Program Files\Lavalys\EVEREST Home Edition\everest.bin

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.392\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: XBTB04715 - {A8B0BDED-64A5-495b-97DA-42C0301E229B} - C:\PROGRA~1\TOOLBA~1\TOOLBA~1.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Toolbar888 - {77FBF9B8-1D37-4FF2-9CED-192D8E3ABA6F} - C:\Program Files\Toolbar888\ToolBar888.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SuperRam] "C:\Program Files\SuperRam\SuperRam.exe" /start

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Msn Messenger] msnmsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\windows\newname12.exe

O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\windows\keyboard12.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mousepad] C:\windows\mousepad12.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IpNetwork] C:\Program Files\Network\ipnetwork.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Msn Messenger] msnmsg.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [services32] C:\Program Files\Common Files\Windows\mc-110-12-0000140.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{924EC0CA-F6E0-45F6-8861-6400E72CC53D}: NameServer = 193.110.120.5,212.191.132.126

O20 - Winlogon Notify: Reliability - C:\WINDOWS\system32\rWsmans.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: AntiVir Update Temp (TmpUpSrv) - Unknown owner - C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\TEMP\_VWUPSRV.EXE (file missing)

Może powodem restartów są problemy z temperaturą procka, bądź kłopoty z zasilaczem, dlatego wkleję także zdjęcie z testu programu Everest:

Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc :slight_smile:


(Gutek) #2

użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz AntiVir Update Temp i opróżnij TEMP

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Scan EWIDO po update :wink:

EDIT: Tak Ok


(Monty150) #3

Dzięki Gutek, a jeśli chodzi o badanie Everest'em, tempreratura jest ok ?