Często resetuje się komputer

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:41:51, on 2008-09-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe

C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\HookManager.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

C:\Program Files\Secunia\PSI (RC3)\psi.exe

C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

E:\programy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [DT HPW] C:\Program Files\Portrait Displays\HP My Display\DTHtml.exe -startup_folder

O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU\..\Run: [03500090775390015425413558744715] C:\Program Files\Antivirus 2009\av2009.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O4 - Startup: Secunia PSI (RC3).lnk = C:\Program Files\Secunia\PSI (RC3)\psi.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1213938361671

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O23 - Service: avGuard Service (avGuard) - Unknown owner - C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo AntiVirus\ashAvSrv.exe (file missing)

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


--

End of file - 6297 bytes

[code]

Loga nie sprawdzę, ale sprawdź, czy może otrzymujesz bluescreeny, tylko za szybko znikają i o tym nie wiesz?

Aby BSOD pozostał na ekranie, wejdź do panelu sterowania->system->zaawansowane->uruchamianie i odzyskiwanie->ustawienia->odznacz automatyczny restart po awarii.

Aby dowiedzieć się czego dotyczył bluescreen, odczytaj plik DMP. Zrób to wg tej instrukcji :arrow: Klik

Daj raport na forum wg tych zasad :arrow: viewtopic.php?f=16&t=253052

Podaj odczyt temperatur i napięć z programu Everest Ultimate Edition.

Otwórz program, ikona “Komputer”, ikona “Czujnik”.

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

Folder::

C:\Program Files\Antivirus 2009

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

kri-s , pochwal się na forum raportem z programu do odczytywania plików DMP na forum, jeśli masz BSOD-y…

Pokaż na forum log z tego: http://www.forumpc.pl/index.php?showtopic=16074

huber2t , przecież link do stosownego tematu już był, dlatego więc celowo nie napisałam tego samego kolejny raz…

Daję log combofix dla huber2t http://wklejto.pl/26349 .Nie mogę,albo nie umiem zainstalować programu do odczytywania plików DMP?

Log jest czysty

Spróbuj według tej Instrukcji programu

Czasami się to zdarza, więc instrukcja podana wyżej przez huber2t nie pomoże, ale możemy za Ciebie odczytać DMP. Wejdź do folderu c:\windows\minidump i wyślij te wszystkie pliki na jakiś serwis do przechowywania plików :arrow: Serwery WWW na upload plików. Potem podaj link do pliku.

Dodaję plik z ostatniego minidumpa http://wklejto.pl/26365

Błąd 0x0000009C opisałem tutaj KLIK

Załaduj w Biosie ustawienia zoptymalizowane.

Do Biosu wchodzisz wciskając klawisz DEL lub F2 przy starcie komputera. Na pierwszym ekranie po starcie będzie napis Press DEL to Enter Setup, wciskasz i wchodzisz. Wybierz Load Optimized Defaults, a jak nie ma to w zakładce Exit -> Load Default Settings (lub podobnie w zależności od Biosu) i zapisz zmiany klawiszem F10. Na wszelkie pytania, odpowiedz Y (Yes).

Podaj odczyt danych SMART dysku z programu HD Tune, zakładka Health :arrow: instrukcja.

Dla cosik_ktosik podaję odczyt danych SMART:HD Tune: HDT722520DLAT80 Health

ID Current Worst ThresholdData Status

(01) Raw Read Error Rate 100 100 16 0 Ok

(02) Throughput Performance 100 100 50 0 Ok

(03) Spin Up Time 115 115 24 19988782 Ok

(04) Start/Stop Count 100 100 0 1065 Ok

(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 Ok

(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 Ok

(08) Seek Time Performance 100 100 20 0 Ok

(09) Power On Hours Count 100 100 0 5254 Ok

(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 Ok

(0C) Power Cycle Count 100 100 0 764 Ok

(C0) Power Off Retract Count 100 100 50 1153 Ok

(C1) Load Cycle Count 100 100 50 1153 Ok

(C2) Temperature 134 134 0 917545 Ok

(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok

(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok

(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok

Power On Time : 5254

Health Status : Ok

Dysk jest więc całkowicie zdrowy. Sprawdź teraz pamięć programem Memtest86+.

Czy jest jakaś instrukcja do : Memtest86+.Nie umiem go w ogóle uruchomić.

Memtesta ściągasz, wypakowujesz jeżeli potrzeba, aby nagrać plik ISO. Nagrywasz go na płytę, w Nero opcja Nagraj obraz na dysk. Potem uruchamiasz na nowo komputer bootując go z płyty (w biosie ustaw: okno Advanced Bios Features->First Boot Device ustaw na CD/DVD).

Sprawdziłem pamięć Memtestem .Test trwał godzinę-nie wykrył żadnych błędów.Czy coś jeszcze mam sprawdzić?

Może problem tkwi w konfiguracji sprzętowej komputera.Poza resetami,bluescreenami,występuje częste zawieszanie się komputera,czasami z wibrującym dźwiękiem,oraz komunikaty:wystąpił problem z aplikacją … i zostanie ona zamknięta.Po czym zostaje tworzony raport błędu,jednak komputer nie łączy się z siecią nie wysyła go. Mój komputer -Płyta główna:MS-7255 chipset:VIA P4M890 procesor: Pentium D CPU 2,80GHz pamięć:DDR2 2x1GB napęd:CD-ROM TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D.

Przeskanuj ten plik

na VirusTotal.

Dla Barnaba.Plik jest chyba w porządku http://wklejto.pl/26650 .W trakcie skanowania dwa razy się zawiesił a raz zresetował.Co dalej robić?