Czy będzie to plagiat?


(Tagginek3) #1

Jeżeli w książce jest użyty jakiś podział np. metody nauczania czynności ruchowych metody kształtowania zdolności motorycznych metody wychowawcze i jeżeli chcę to użyć w swojej pracy dyplomowej to muszę wykonać cytat? czy mogę sobie taki podział wykorzystać bez niczego? albo np. ze względu na charakter wysiłku metody treningu sportowego są takie jak: i tu w literaturze wymieniają te metody, że interwałowa itp to muszę wziąć cytat? czy podać jakieś źródło na końcu?


(skrzek) #2

Jako przypis i sparafrazuj


(Tagginek3) #3

czyli wyrożnia się następujące metody1:

metody nauczania czynności ruchowych

metody kształtowania zdolności motorycznych

metody wychowawcze

 

wlasnymi slowami juz wytlumacze. Tak to ma wygladac?