Czy coś nie pasuje w tym logu?


(Persil) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:36:57, on 2012-01-02

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Windows\V0420Mon.exe

C:\Windows\V0420Cfg.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cfosspeed.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe

E:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Marcin\Downloads\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.facemoods.com/?a=ddrnw

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://start.facemoods.com/?a=ddrnw&s={searchTerms}&f=4

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: facemoods Helper - {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\bh\facemoods.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: facemoods Toolbar - {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoodsTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [C] C:\Windows\system32\RegSvr32.exe /s C:\Windows\system32\V0420Ext.ax

O4 - HKLM\..\Run: [V0420Mon.exe] C:\Windows\V0420Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [V0420Cfg.exe] V0420Cfg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [facemoods] "C:\Program Files\facemoods.com\facemoods\1.4.17.11\facemoodssrv.exe" /md I

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "E:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "E:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [DriverScanner] "C:\Program Files\Uniblue\DriverScanner\launcher.exe" delay 20000 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Live! Cam Manager] "C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [360Amigo] "C:\Program files\360Amigo\360Amigo.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 4] C:\Windows.old\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 4\ASCTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "E:\Program Files\Valve\Steam\steam.exe" -silent

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C1A646BD-4EBC-4B0F-9CA0-4673BD16D0CA}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{C1A646BD-4EBC-4B0F-9CA0-4673BD16D0CA}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{C1A646BD-4EBC-4B0F-9CA0-4673BD16D0CA}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: OpenSSH Server (OpenSSHd) - Unknown owner - C:\Users\Marcin\Desktop\OpenSSH\bin\cygrunsrv.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe


--

End of file - 7475 bytes

Zdaje mi się że chyba coś jest nie tak. Tylko nie wiem co . To czego byłem pewien to już po usuwałem ale nie wiem czy coś jeszcze zostało.


(Acorus) #2

Taki log jest bezużyteczny.Pokaż logi z OTL otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html

Odinstaluj DAEMON Tools Toolbar,facemoods Toolbar.


(Persil) #3

http://wklej.to/2ndw9

http://wklej.to/cXM1J


(Acorus) #4

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.


(Kaka') #5

Proszek ,

Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę zapoznać się w pierwszej kolejności z regulaminem forum, a następnie z tym tematem. Po zapoznaniu się proszę poprawić tytuł tematu, używając przycisku zmien.gif