Czy fp93gp i fp93g p to to samo?


(Kravjec) #1

Czy fp93gp i fp93g p to to samo?

No stronie benq w pomocy technicznej można wybrać takie 2 modele