Czy istnieje program typu BerShare na Windows Vista


(Marpit1976) #1

czy istnieje program typu BerShare na Windows Vista


(Norbert Karwowski) #2

Pod Vista