Czy jest taka wersja programu p2p do sieci Kad i eDonkey?


(Qqqwww5) #1

Czy jest jakaś wersja programu działającego w sieciach p2p eDonkey i Kad w których nie trzeba używać połączeń przychodzących na porty , nie trzeba przekierowywać ?