Czy jest to najmniejsza kamera na świecie? nie wiem


(916962245) #1

Czy jest to najmniejsza kamera na świecie? nie wiem. http://goo.gl/jTpYM


(Adam Bialek) #2

Są jeszcze mniejsze.


(916962245) #3

Cool!