Czy jest tu coś "brudnego"

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:52:09, on 2007-02-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

D:\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

D:\Anty\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Panasonic\LUMIXSimpleViewer\PhLeAutoRun.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\soffice.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\soffice.BIN

D:\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Tibia\Tibia.exe

D:\Anty\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\!_D\SPYBOT~1\Spybot\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] D:\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Wip\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "D:\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "D:\Anty\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "D:\Anty\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = D:\HP\digital imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: LUMIX Simple Viewer.lnk = ?

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0717B65B-CAB6-4D6B-AFE7-00E28359EB63}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4C7B58E5-A81B-4E5D-AAC2-61DBE478737F}: NameServer = 194.204.152.34,193.110.121.20

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0717B65B-CAB6-4D6B-AFE7-00E28359EB63}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0717B65B-CAB6-4D6B-AFE7-00E28359EB63}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Widzicie coś niebezpiecznego?

Nie - wszystko jest w porządku.

Czy masz jakiś problem ??

Rads proszę zmienić tytuł na konkretny o poprawić posta z logiem zgodnie z tematami o ich prawidłowym wklejaniu.

Boję sie poprostu o swoje hasła itp. Lecz mam pewien problem dotyczący aktualizacji avasta ;/ ale to chyba nie ty

Dzięki za sprawdzenie loga