Czy ktos moze sprawdzic loga? dziekuje

szalu dostaje powoli. komp zamula, wlacza sie cholernie dlugo

do tego po kazdym wlaczeniu pokazuje sie ze tcpscs.exe zajmje 99% prockaa mam AMD Sempron 2200+ 1.50 Ghz, 768MB RAM, WINXP SP2.

skanowalem antywirami NAV2005, Kasperski, F-Secure i nic (obecnie mam zainstalowany NOD32).

moglby ktos rzucic okiem co i jak tam u mnie?

dziekuej :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:24:43, on 2006-02-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Uzywki\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Uzywki\mozilla\firefox.exe

C:\Program Files\Uzywki\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\hijack i inne\hijack\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Uzywki\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [RCSystem] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" RCSystem * -Startup

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Uzywki\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

O4 - HKCU\..\Run: [EdHTML] C:\Uzywki\EdHTMLv5.0\EdHTML.exe /none

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

:slight_smile:

No OK =]

Start > Panel Sterowania > Java > Zakładka update > odznacz:Check for Updates Automatically > apply > ok.

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te wpisy:

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu.

Poczytaj o Optymalizacji Xp Jak tylko stronka będzie znów aktywna:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=5989

A i znasz to ?

nie znam :<

wywalic? :slight_smile:

Nie usuwaj =]

To chyba coś od Creariva nieszkodliwego :stuck_out_tongue: =]

dzieki dzieki dzieki komp sie szybciej uruchamia ale doszedl mi nowy problem

odpalam all playera, vplayera - zawieszka

explore.exe - zawieszka

i co mam zrobic z tym koszmarnym tcpscs.exe, ktore mi tak kompa zamula :<