Czy mój log jest ok?


(Amator5) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:09:55, on 2005-10-10

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

D:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

D:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\outpost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe

D:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\OPScan.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {1E634697-3A49-47CA-89DF-C70E11F5C730} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7A68AF7B-0CA7-40AC-94BF-6AF308B96A65} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] D:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] D:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [NCLaunch] D:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] D:\Program Files\Gadu-Gadu\powergg.exe /tray

O4 - Startup: Rainlendar.lnk = D:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - D:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - D:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra button: NeoTrace It! - {9885224C-1217-4c5f-83C2-00002E6CEF2B} - D:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU)

O16 - DPF: {0D62A517-E7C6-4E1F-A577-07D4AC549A48} (Progetto1.int_ver32) - http://advnt01.com/dialer/int_ver32b.CAB

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/Bridge-c139.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_63.cab

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {5F874A6F-8B34-433D-BA4B-47AC91C0567F} (MailCfg Control) - https://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg2.ocx

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_37.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7D2588A-7FB5-47DC-8830-832605661009} (Live Collaboration) - http://www.bok.plusgsm.pl/rnt/rnl/java/RntX.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_22.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2BF7B4FD-875F-40D2-8E1F-0571F264AFE3}: NameServer = 194.114.149.10 194.114.149.11

O17 - HKLM\System\CS1\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 150.254.65.7

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 150.254.65.7

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - D:\Program Files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - D:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - D:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\outpost.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Jeżeli nie mas już FlashGet to usuń resztki po nim:

MkS juz nie masz wiec usun:

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces MkS_Vir Monitor nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz MksVirMonSvc => Ok i zresetuj komputer.

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(Amator5) #3

Z podziękowaniem za zrozuminie. Uwagi przyjąłem. :smiley: