Czy można mieć tylko menu główne, zamiast pulpitu?


(Operetka) #1

Czy jest jakiś sposób, aby zastąpić pulpit, menu głównym z kafelkami?


(adi0922) #2

A po co? raczej nie