Czy można usunąć zawartość folderu TEMP(folder Windows)?

Otóż mam taki problem. Niedawno zaraziłem się wirusem Hacktool który zaraził chyba większość plików w folderze Temp. I mam takich kilka pytań.

1(najważniejsze). Czy mogę bez żadnych problemów usunąć zawartość folderu TEMP.

 1. Jeśli nie to czy mogę tego wirusa zostawić na komputerze czy trzeba robić reinstalke Windowsa?

PS. Czytałem o tym wirusie i podobno nie jest groźny.

Edit:

Zapomniałem dodać że folderu TEMP w folderze Windows.

Nie ma przeciwwskazań, więc w trybie awaryjnym:

Start --> uruchom --> cmd i wpisujesz:

Wrzuć log z HijackThis i Silent Runners (opis pod Hijackiem), to sprawdzimy Twój komputer :slight_smile:

Log z HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:57:07, on 2006-06-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Programy\Norton Internet Security\ISSVC.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Programy\NOD32\nod32krn.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Programy\Alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programy\Java\bin\jusched.exe

C:\Programy\NOD32\nod32kui.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Programy\LClock\lclock.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programy\NOD32\nod32.exe

C:\Programy\Mozilla\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Jarek\Pulpit\HijackThis.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Programy\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Programy\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programy\Java\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Programy\NOD32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Programy\Ahead\Nero 7\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\PROGRAMY\BOOTSKIN\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [SCDEmuApp.exe] C:\Programy\PowerISO\SCDEmuApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [PowerStrip] d:\program files\powerstrip\pstrip.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Programy\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [VoipDiscount] "C:\Programy\VoipDiscount\VoipDiscount.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programy\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Programy\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Programy\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Programy\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar1.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1149440426053

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Programy\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Programy\NOD32\nod32krn.exe

O23 - Service: NTBOOTMGR (NTBOOT) - Unknown owner - D:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntuser.exe (file missing)

O23 - Service: NTLOAD - Unknown owner - D:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntsrv.exe (file missing)

O23 - Service: NTSVCMGR - Unknown owner - D:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntsrv.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Programy\Alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - D:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Log z Silent Runners

"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"MSMSGS" = ""D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"LClock" = "C:\Programy\LClock\lclock.exe" [null data]

"VoipDiscount" = ""C:\Programy\VoipDiscount\VoipDiscount.exe" -nosplash -minimized" ["VoipDiscount"]

"Skype" = ""C:\Programy\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"ctfmon.exe" = "D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"DAEMON Tools" = ""C:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DT Soft Ltd."]

"C-Media Mixer" = "Mixer.exe /startup" ["C-Media Electronic Inc. (www.cmedia.com.tw)"]

"CloneCDTray" = ""C:\Programy\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s" ["SlySoft, Inc."]

"Synchronization Manager" = "D:\WINDOWS\system32\mobsync.exe /logon" [MS]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Programy\Java\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"nod32kui" = ""C:\Programy\NOD32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE" ["Eset "]

"InCD" = "C:\Programy\Ahead\Nero 7\Nero 7\InCD\InCD.exe" ["Nero AG"]

"BootSkin Startup Jobs" = ""C:\PROGRAMY\BOOTSKIN\BootSkin.exe" /StartupJobs" [empty string]

"SCDEmuApp.exe" = "C:\Programy\PowerISO\SCDEmuApp.exe" ["PowerISO Computing, Inc."]

"KernelFaultCheck" = "D:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k" [MS]

"TkBellExe" = ""D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"ccApp" = ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"" ["Symantec Corporation"]

"Symantec NetDriver Monitor" = "D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer" ["Symantec Corporation"]

"PowerStrip" = "d:\program files\powerstrip\pstrip.exe" ["EnTech Taiwan"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49}\(Default) = "Idea2 SidebarBrowserMonitor Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "Idea2 SidebarBrowserMonitor Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Desktop Sidebar\sbhelp.dll" ["Idea2"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Java\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1}\(Default) = "Norton Internet Security"

 -> {HKLM...CLSID} = "CNisExtBho Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

{BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872}\(Default) = "NAV Helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "CNavExtBho Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Microsoft Office 2007 beta\Office12\msohev.dll" [MS]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}" = "CMenuExtender"

 -> {HKLM...CLSID} = "CMenuExtender"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\iColorFolder\CMExt.dll" ["Revenger inc."]

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509050}" = "GMail Drive"

 -> {HKLM...CLSID} = "GMail Drive"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"]

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509052}" = "GMailFS Property Sheet"

 -> {HKLM...CLSID} = "GMailFS Property Sheet"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"]

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509054}" = "GMailFS Drop Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "GMailFS Drop Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"]

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509056}" = "GMailFS Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "GMailFS Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"]

"{A5D35F9F-6A11-4EAA-B70B-7BB6FE32663A}" = "XnView Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "XnViewShell Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\XnView\XnViewShellExt.dll" [empty string]

"{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\NOD32\nodshex.dll" [null data]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{F2185E5D-720E-4956-90D9-75F6AC141575}" = "Idea2 SidebarIconHandler Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "SidebarIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Desktop Sidebar\sbhelp.dll" ["Idea2"]

"{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}" = "PowerISO"

 -> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\PowerISO\PowerISOShell.dll" ["PowerISO Computing, Inc."]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outlook File Icon Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\MICROS~2\Office12\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\MICROS~2\Office12\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}" = "Microsoft Office Metadata Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Metadata Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]

"{C41662BB-1FA0-4CE0-8DC5-9B7F8279FF97}" = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

IXnView\(Default) = "{A5D35F9F-6A11-4EAA-B70B-7BB6FE32663A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "XnViewShell Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\XnView\XnViewShellExt.dll" [empty string]

NOD32 Context Menu Shell Extension\(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\NOD32\nodshex.dll" [null data]

PowerISO\(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}"

 -> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\PowerISO\PowerISOShell.dll" ["PowerISO Computing, Inc."]

Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{5345A4D5-41EB-4A2F-9616-CE1D4F6C35B2}"

 -> {HKLM...CLSID} = "IEContextMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

CMenuExtender\(Default) = "{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CMenuExtender"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\iColorFolder\CMExt.dll" ["Revenger inc."]

PowerISO\(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}"

 -> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\PowerISO\PowerISOShell.dll" ["PowerISO Computing, Inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

NOD32 Context Menu Shell Extension\(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\NOD32\nodshex.dll" [null data]

PowerISO\(Default) = "{967B2D40-8B7D-4127-9049-61EA0C2C6DCE}"

 -> {HKLM...CLSID} = "PowerISO"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\PowerISO\PowerISOShell.dll" ["PowerISO Computing, Inc."]

Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{5345A4D5-41EB-4A2F-9616-CE1D4F6C35B2}"

 -> {HKLM...CLSID} = "IEContextMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "D:\Documents and Settings\Jarek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "Jarek" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


D:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" [file not found]

"Kalendarz XP" -> shortcut to: "C:\Programy\Kalendarz XP\Kalendarz.exe" [null data]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"Norton AntiVirus - Skanuj komputer - Jarek" -> launches: "C:\Programy\NORTON~1\NORTON~1\Navw32.exe /task:"D:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Norton AntiVirus\Tasks\mycomp.sca"" ["Symantec Corporation"]

"Symantec NetDetect" -> launches: "D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE" ["Symantec Corporation"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

D:\WINDOWS\system32\imon.dll ["Eset "], 01 - 05, 19

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 08, 11 - 18, 20

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 09 - 10Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Norton Internet Security"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll" ["Google Inc."]

"{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}" = "Norton Internet Security"

 -> {HKLM...CLSID} = "Norton Internet Security"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

"{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus"

 -> {HKLM...CLSID} = "Norton AntiVirus"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Java\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Java\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{09FE188B-6E85-479E-9411-51FB2220DF80}\

"ButtonText" = "Subscribe in Desktop Sidebar"

"MenuText" = "Subscribe in Desktop Sidebar"

"CLSIDExtension" = "{45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Idea2 SidebarBrowserMonitor Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Desktop Sidebar\sbhelp.dll" ["Idea2"]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Research"


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


HTTP SSL, HTTPFilter, "D:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter" {"D:\WINDOWS\System32\w3ssl.dll" [MS]}

ISSvc, ISSVC, ""C:\Programy\Norton Internet Security\ISSVC.exe"" ["Symantec Corporation"]

LightScribeService Direct Disc Labeling Service, LightScribeService, ""D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

Machine Debug Manager, MDM, ""D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

NOD32 Kernel Service, NOD32krn, ""C:\Programy\NOD32\nod32krn.exe"" ["Eset "]

Norton AntiVirus Auto-Protect Service, navapsvc, ""C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

SecuROM User Access Service (V7), UserAccess7, "D:\WINDOWS\system32\UAService7.exe" ["Sony DADC Austria AG."]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "C:\Programy\Alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]

Symantec Core LC, Symantec Core LC, "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe" ["Symantec Corporation"]

Symantec Event Manager, ccEvtMgr, ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec Network Drivers Service, SNDSrvc, ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec Network Proxy, ccProxy, ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec Settings Manager, ccSetMgr, ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec SPBBCSvc, SPBBCSvc, ""D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "D:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 601 seconds, including 18 seconds for message boxes)

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługi NTBOOTMGR, NTLOAD, NTSVCMGR

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox ):

Dalej mam ten problem nawet po usunięciu plików. Dalej posiadam wirusa _ Hacktool _ i nie wiem czy można usunąć pliki z folderu TEMP w folderze Windows. A na dodatek pojawił się nowy problem. Otóż mimo iż nic nie instalowałem nagle strasznie zmniejszyło się miejsce na dysku (i to na tym gdzie nie mam Windows). Z ok. 3 GB zrobiło się… 0 bajtów (dla tych którzy mi nie wierzą tu macie screena hahaha1cj.th.jpg)

A tutaj jest mój nowy log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:31:50, on 2006-06-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Programy\Norton Internet Security\ISSVC.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Programy\NOD32\nod32krn.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Programy\Alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programy\Java\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Programy\LClock\lclock.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programy\Mozilla\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Jarek\Pulpit\Kuba\HijackThis.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Programy\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Programy\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programy\Java\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Programy\NOD32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Programy\Ahead\Nero 7\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\PROGRAMY\BOOTSKIN\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [SCDEmuApp.exe] C:\Programy\PowerISO\SCDEmuApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [PowerStrip] d:\program files\powerstrip\pstrip.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Programy\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [VoipDiscount] "C:\Programy\VoipDiscount\VoipDiscount.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programy\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Programy\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: Google Search - res://D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Export to Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Programy\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Programy\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar1.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1149440426053

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Programy\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Programy\NOD32\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Programy\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Programy\Alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - D:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Log jest czysty

Przeleć system Skanerami OnLine

Bieniol ci napisał jak masz go opróźnić, rób to w trybie awaryjnym (jak nie to recznie go wyczyść)

Zobacz

http://tweak.pl/forum/index.php?showtopic=94332

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … highlight=

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=65856

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=34687

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … jsce+dysku

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=52578

Tyle że Bieniol podał taką ścieżkę do folderu

a mi chodzi o folder TEMP który znajduje się :!: w folderze Windows :!: a nie TEMP dowolnego użytkownika. Czy jego mogę tak samo oczyścić.

C:\Windows\TEMP ręcznie! - oczywiście w trybie awaryjnym