Czy można zainstalować Photoshop na dowolnej partycji?


(Djzon) #1

Czy można zainstalować Photoshop na dowolnej partycji?

Podobno tworzy foldery także w "Common" na C: itp.

Wiadomo, że program i dodatkowe komponenty na dysku zajmują sporo miejsca a chce zaoszczędzić miejsce na SSD dysku, który ma tylko 64 GB.


(p19koz) #2

Możliwa, jest instalacja na innej partycji (najlepszym dowodem na to jest to, że sam instalator to umożliwia). Oczywiście w katalogu "użytkownicy" zostaną dodane katalogi programu. Tak jest z np. 99% gier (główny katalog może być np. na partycji "D", ale dajmy na to pliki z save tworzone są na partycji "C")