Czy można zrobić tabelę przestawną w HTML?


(Robin-Otzi) #1

Chodzi o możliwość sortowania w/g nagłówka danej kolumny jak w arkuszu kalkulacyjnym.


(Drobok) #2

http://tablesorter.com/docs/


(Robin-Otzi) #3

Super dzięki popróbuję!